Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta aiheesta Säädökset.

Kommentit th-lain muutosesitykseen

Lastenpsykiatrian ylilääkäreiden ja professorien kokouksen ehdotukset Terveydenhoitolain muutosesitykseen Suomen lääkäriliiton hallitukselle Suomen lastenpsykiatrian professoreiden ja ylilääkäreiden kokous 10.10.2008 Porissa keskusteli ...

Lastensuojelulaki 2008

Mitä lasten- ja nuorisopsykiatrian alalla toimivien on hyvä tietää uudesta lastensuojelulaista Esitys lastenpsykiatripäivillä 8.11.2007 FT Sirpa Taskinen Pdf-tiedosto

Potilasasiakirjojen laatiminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 99/2001 -> Finlex-tietokannassa -> Kts myös lääninlääkäri Juhani Ojasen kommentteja psykoterapian ...

Lapsen huoltajuus ja vanhemman oikeudet

Aina eivät vanhemmat koe huolta lapsestaan samalla tavoin ja samassa määrin, vaikka asuisivat samankin katon alla. Lapsen lastenpsykiatrissa tutkimuksissa ja hoidoissa pyritään kuitenkin siihen, että niihin on kummankin vanhemman taholta riittävä ...