Kirjoitukset

Löytyi 22 kirjoitusta aiheesta Kliininen työ.

Wmci

Varhaisen vanhempi-lapsi-suhteen arviointi ja Working Model of the Child Interview (WMCI) Esitys Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutuspäivillä 24.11.2009 Psykologi Sari Ahlqvist-Björkroth -> PDF-tiedosto (tiedosto on suuri, yli 6 Mt, sen lataaminen voi ...

Garf

Global Assessment of Relational Functioning - GARF Ilona Luoma Esitys lastenpsykiatriyhdistyksen syyskoulutuspäivillä 23.11.2009 ->PDF ->suomenkielinen GARF-lomake, Klaus Lehtisen toimittama suomennos, jota ei virallisesti ole hyväksytty ...

Valikoiva puhumattomuus

VALIKOIVA PUHUMATTOMUUS Hannu Westerinen Esitelmä Lastenpsykiatrian klinikan jatkokoulutusluentosarjassa 18.3.2009 -> POWER-POINT-esitys pdf-tiedostona -> Lähdeluettelo erikseen -> Kommunikaatiovalmiuksien kartoituslomake LISÄYS: TOREY HAYDENin ...

Lemmikkieläin terapeuttina

### LEMMIKKIELÄIN TERAPEUTTINA Oheinen kuva on julkaistu LIFE-lehdessä vuonna 1956. Se on linkitetty tähän taidejäljennoksiä ja valokuvajulisteita toimittavasta AllPosters-sivustosta. Yleensä lapset pitävät lemmikkieläimistä ja monesti lapsi, jolla on ...

Adhd ja psykodynamiikka

ADHD ja psykodynamiikka ADHD-oireyhtymä on ymmärrettävissä neuropsykiatrisena tilana, jossa keskeisenä taustatekijänä ovat lapsen tietynlaiset hermoston kypsymistapaan liittyvät seikat. Tästä huolimatta psykodynaamisella ajattelulla on tärkeä sijansa ...

Sdq-lomakkeet

SDQ - Strengths and Difficulties Vahvuuksien ja Vaikeuksien Kyselylomake (SDQ-Fin) Kansainvälisesti standardisoitu eri ikäisten lasten psyykkisten häiriöiden seulontaan ja arviointiin soveltuva lomakesarja. Tämän soveltuvuutta lastenpsykiatrisen ...

Musiikkiterapia

PubMed-haku musiikkiterapiasta lapsilla Meta-analyysi musiikkiterapian tuloksellisuudesta lasten psyykkisten häiriöiden hoidossa Tarinasäveltäminen - Hanna Hakomäen Pro Gradu-tutkielma Musiikkiterapeuttien yhteystietoja