Kirjoitukset

Löytyi 3 kirjoitusta vuoden 2007 joulukuulta.

Finnnish society for child psychiatry

FINNNISH SOCIETY for CHILD PSYCHIATRY Child Psychiatry has a history of almost a hundred years in Finland. In 1920’s the first department of Child Psychiatry was established in Tampere, Finland. In 1952 Finnish Child Psychiatrists started to organise ...

Ideakilpailu - kongressin tunnus

Hyvä kollega! Osallistu ideakilpailuun! ESCAP:n yhdeksäs kansainvälinen kongressi järjestetään kesällä 2011 Helsingissä. Lastenpsykiatriyhdistyksen johtokunta haastaa kaikki jäsenensä miettimään sopivaa englanninkielistä slogania tunnukseksi ...

Donald J. Cohen Fellowship Award

DONALD J.COHEN FELLOWSHIP AWARD November 14, 2007 Dear Colleagues: The International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) invites members of the child psychiatric community of your country to ap-ply for the ...