Potilasasiakirjojen laatiminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 99/2001 -> Finlex-tietokannassa -> Kts myös lääninlääkäri Juhani Ojasen kommentteja psykoterapian dokumentaatiosta

Sosiaali- ja terveysministeriön opas terveydenhuoltohenkilöstölle, Oppaita 2001:3 fin, swe -> Ei sähköisessä muodossa saatavissa