Törkeän rikoksen/suunnittelun ilmoitusvelvollisuus

RIKOSLAKI 10 § (24.7.1998/563)

"Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (9.7.2004/650) Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen."

HUSin lakimies Jaana Vento selvensi tätä pykälää lastenpsykiatrikunnan tapaamisessa 1.11.2006 seuraavasti:

"Siis ilmoitus hankkeilla olevasta esim. lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä on ilmoitettava poliisille ja/tai lapsen huoltajalle (ellei huoltaja hankkeilla olevan rikoksen tekijäksi epäilty). Se milloin sitten on kyse tämän kaltaisesta tilanteesta voi toki olla tulkinnanvaraista. Lastensuojeluilmoitushan tällaisissa tilanteissa on joka tapauksessa tehtävä. Yksittäistapauksissa voimme varmaan yhdessä teidän asiantuntijoidenne kanssa miettiä, miten asiassa kannattaa menetellä."