Salassapitomerkintä luovutettaviin sk-kopioihin

HUSissa on 30.8.2006 ohjeistettu käytäntö, jonka mukaan kaikkiin vanhemmille luovutettaviin sairauskertomuksen kopioihin tulee panna merkintä salassa pidettävyydestä sekä lakiperustelu.

Leimalla lyötynä, automattisesti tulostettuna tai käsin kirjoitettuna tulee olla teksti: "Salassa pidettävä JulkL 24§ 1 mom, kohta 25"

Kts Julkisuuslaki, joka on muuttunut 1.10.2005