Sdq-lomakkeet

SDQ - Strengths and Difficulties

Vahvuuksien ja Vaikeuksien Kyselylomake (SDQ-Fin)

Kansainvälisesti standardisoitu eri ikäisten lasten psyykkisten häiriöiden seulontaan ja arviointiin soveltuva lomakesarja.

Tämän soveltuvuutta lastenpsykiatrisen hoidon seurantaan kliinisen työn osana kannattanee arvioida ja vaihtaa sen käytöstä kokemuksia. Äskettäin Peter Fonagy totesi hänen työryhmänsä käyttävän sitä vaikeita häiriöitä potevien lasten hoidon seurantaan (ESCAPin kongressissa Firenzessä elokuulla 2007).

MISTÄ SAA

Kaikenkieliset SDQ lomakkeet löytyvät nettisivuilta: www.sdqinfo.com, tästä suoraan suomeksi. Lomakkeet voi tulostaa sieltä ilmaiseksi (ei-kaupalliseen käyttöön), käyttö- ja pisteytysohjeet löytyvät sieltä.

Kyselylomakkeet on erikseen vanhemmille (2 ikäryhmää), opettajalle ja nuorelle itselleen (ikäryhmä 11-6v). Lomakkeilla on 25 kysymystä - viisi kysymystä neljältä eri ongelma-alueelta ja vahvuuksista, sekalaisessa järjestyksessä. Lisäksi kannattaa ottaa käyttöön toinen sivu (extended version), jossa muutamalla kysymyksellä kartoitetaan, onko lapsella ollut tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia ja jos on, niin millä elämänalueella ja onko oireista ollut haittaa ihmissuhteissa. Näiden kysymysten avulla voidaan suhteuttaa oireiden merkitystä lapsen elämässä ja voidaan myös (tiedot oireisiin yhdistettyinä) paremmin ennustaa todennäköisiä kliinisiä tapauksia. Alkukartoitukseen ja seurantaan tarkoitetut lomakkeet poikkeavat toisen sivun osalta hieman toisistaan - seurantalomakkeilla kysytään myös muutosta verrattuna lähtötilanteeseen.

SKOORAUS

Lomakkeiden skooraukseen on yllä mainitussa nettisivustossa useita apuneuvoja, mm sapluunat, jotka voi tulostaa kalvoille ja sitten asettaa yksi kerrallaan (yht 5 kpl) kyselylomakkeen päälle ja laskea minkä verran kysymysten vastaukset antavat kullekin akselille pisteitä.

Suomessa psykologi Merja Koskelainen ym ovat testanneet lomakkeen soveltuvuutta epidemiologiseen tutkimukseen, kts PubMed.

Merjalle Kiitos yllä olevan SDQ-informaation antamisesta, häneltä voi kysyä lisää neuvoa, hänen toimipaikkansa on tällä hetkellä HYKS LNS puh 09-4711, meiliosoite at hus.fi.