Adhd ja psykodynamiikka

ADHD ja psykodynamiikka

ADHD-oireyhtymä on ymmärrettävissä neuropsykiatrisena tilana, jossa keskeisenä taustatekijänä ovat lapsen tietynlaiset hermoston kypsymistapaan liittyvät seikat. Tästä huolimatta psykodynaamisella ajattelulla on tärkeä sijansa useassa kohdassa. ADHD-oireisto kehittyy geenistön ja ympäristön vuorovaikutuksena - tämän vuorovaikutuksen yhtenä näkökulmana psykodynaaminen ajattelu on paikallaan, sillä ulkonaisesta oiremäärittelystä huolimatta kyseessä ovat mielen toiminnat. Psykodynaamisella ajattelulla voi myös olla tärkeä sijansa, kun hoidetaan jo kehittynyttä ADHD-oireistoa.

Kun mielen kehittyminen yleisesti on dynaamisten voimien (erilaisten sisäisten pyrkimysten, sisäisten rajoitteiden ja ulkoisten vaikutusten) yhteensovittumista, on paikallaan lähtökohtaisesti ajatella, että psykodynaaminen ajattelu on erityisen tarpeen neuropsykiatrisissa tiloissa, joissa hermoston poikkeava kypsyminen asettaa ylimääräisiä vaikeuksia psyykkiselle integraatiolle.

Tähän kirjallisuusluetteloon kootaan artikkeleita, jota mahdollisesti auttavat psykodynaamisen ymmärryksen löytämisessä ADHD-lasten maailmaan.

Jos tiedät sellaisen artikkelin tai kirjan, joka mielestäsi olisi paikallaan lisätä listaan, lähettäisitkö tästä vinkin postilaatikkoon niin liitän sen listalle.

Jos puolestaan olet lukenut jokun alla olevista artikkeleista ja pidät sitä suositeltavana, laitan mielelläni kommenttisi nojalla viitteen kohdalle plussan, joiden kertynyt määrä opastaa muita kiinnostuneita arvokkaalla tavalla varsinkin siinä vaiheessa, kun lista alkaa olla aika pitkä.

VIITELUETTELO on omana dokumenttinaan: -> Avaa viiteluettelo