Diagnostiset luokitusjärjestelmät

ICD-10

Luokitus on Duodecimin Terveysportissa, mutta sen avaaminen edellyttää käyttöoikeuksia. Terveysportin sairaalaversio on monien keskussairaaloiden sisäsivuilla, jolloin se on helppokäyttöisin mahdollisuus.

Helppokäyttöinen THL:n hakukone.

Vapaasti tutustuttava englanninkielinen versio on WHO:n sivuilla.

Kokonainen F-luvun teksti kliinisenä käyttöversiona Pdf-tiedostona (ns Blue Book)

Kokonainen F-luvun teksti yksityiskohtaisin tutkimuskriteerein Pdf-tiedostona (ns Green Book)

ICD-luokitusjärjestelmän ydinasiat ja kehitys Wikipedian artikkelissa*)

DSM-IV

DSM-järjestelmästä yleisesti Wikipedian artikkelissa) Täydellinen DSM-IV-koodiluettelo Wikipedian artikkelissa) Täydellinen DSM-IV koodiluettelo PsychNet-UK -sivustossa

Artikkeli joka tarkastelee sitä ongelmaa, millä tavalla kulttuurien väliset erot vaikuttavat diagnoosijärjestelmän pätevyyteen (validiteettiin).

DSM-V

Tämän kehitteillä olevan DSM-luokitusjärjestelmän seuraavan version valmisteluaineistoa löytyy linkistä.

PIKKULAPSIPSYKIATRINEN LUOKITUS ZERO-TO-THREE

ZERO TO THREE: National Center for Infants, Toddlers and Families.

PSYKODYNAAMINEN LUOKITUS

Psykodynaaminen diagnostinen manuaali on alan keskeisten järjestöjen tuore laaja teos, jossa perinteinen psykodynaaminen ajattelu yhdistyy pikkulapsipsykiatrian ja neuropsykiatrian uusimpiin tutkimustuloksiin.

PSYKIATRIAN LUOKITUSJÄRJESTELMIEN POHDINTAA LASTEN OSALTA

Scott Stephen. Classification of psychiatric disorders in childhood and adolescence: building castles in the sand? Advances in Psychiatric Treatment (2002) 8: 205-213 [(pdf-tiedosto]

SAIRAUSLUOKITUSTEN HISTORIAA

Kollega Arno Forsiuksen artikkeli Tautinimistojen kansainvälinen kehitämistyö

*) Artikkelin kirjoittajana, joka viittaa erinomaiseen Wikipediaan, suosittelen myös rahallisen tuen antamista tähän oman aikamme merkittävimpään tiedon kokoamisen ja vapaan levittämisen hankkeeseen.

Wikipedia Affiliate
Button