Garf

Global Assessment of Relational Functioning - GARF

Ilona Luoma

Esitys lastenpsykiatriyhdistyksen syyskoulutuspäivillä 23.11.2009

->PDF ->suomenkielinen GARF-lomake, Klaus Lehtisen toimittama suomennos, jota ei virallisesti ole hyväksytty takaisinkäännöksen kautta. Se ei sovellu tutkimuskäyttöön, mutta kliinisen työn tukena sitä voi käyttää. - Toimitus