Kirjoitukset

Löytyi 9 kirjoitusta aiheesta Arviointi / Diagnostiikka.

Wmci

Varhaisen vanhempi-lapsi-suhteen arviointi ja Working Model of the Child Interview (WMCI) Esitys Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutuspäivillä 24.11.2009 Psykologi Sari Ahlqvist-Björkroth -> PDF-tiedosto (tiedosto on suuri, yli 6 Mt, sen lataaminen voi ...

Garf

Global Assessment of Relational Functioning - GARF Ilona Luoma Esitys lastenpsykiatriyhdistyksen syyskoulutuspäivillä 23.11.2009 ->PDF ->suomenkielinen GARF-lomake, Klaus Lehtisen toimittama suomennos, jota ei virallisesti ole hyväksytty ...

Sdq-lomakkeet

SDQ - Strengths and Difficulties Vahvuuksien ja Vaikeuksien Kyselylomake (SDQ-Fin) Kansainvälisesti standardisoitu eri ikäisten lasten psyykkisten häiriöiden seulontaan ja arviointiin soveltuva lomakesarja. Tämän soveltuvuutta lastenpsykiatrisen ...

Cbcl-lomakkeet

Suomenkielisiä lomakkeita voi tilata prof Fredrik Almqvistin sihteeriltä Raija Juntuselta, puh 09-47180224 raija.juntunen@hus.fi. Yliopisto velottaa lomakkeista 9-12 euroa per 25 kpl paketti. Lisäksi on saatavissa PC-ohjelmat lomakkeiden analysointiin ...