Tulisiko lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria yhdistää

TULISIKO LASTENPSYKIATRIA JA NUORISOPSYKIATRIA YHDISTÄÄ?

Alaosaston lausunto

Yhteenveto ja johtopäätökset

"Suomen lääkäriliiton valtakunnallinen lastenpsykiatrian erikoisalan alaosaston keskeinen johtopäätös on se, että ehdotus erikoisalojen yhdistämisestä on esitetty ilman riittävää pohdintaa ja analysointia ja perustuu liian suppeaan näkemykseen.

Alaosaston mielestä jo nykyinen järjestelmä turvaa oikein hyvin liikkuvuuden suomalaisen terveydenhuollon sisällä ja myös Euroopan valtioiden kesken, ja on samalla tarjonnut edistyksellisen ja vahvaa kehitystä tukeneen ratkaisun kehitysikäisten psykiatriassa.

Lastenpsykiatrien ja nuorisopsykiatrien erikoislääkäreiden ja näille aloille erikoistumassa olevien keskuudessa toteutetun mielipidekyselyn vastaajista 53 % kannatti ehdottomasti ja 22 % piti ’hyvänä vaan ei ehdottomasti’ kahta erikoisalaa, kun taas yhdistettyä erikoisalaa kannatti ehdottomasti 8 % ja piti ’hyvänä vaan ei ehdottomasti’ 14 %. Selkeätä kantaa ei ilmaissut 3 %. Kanta oli samansuuntainen kaikissa vastaajaryhmissä

Tässä mielipidetiedustelussa on ensimmäistä kertaa kuultu laajemmin erikoisaloilla toimivia lääkäreitä, kun tähän asti äänensä ovat tuoneet esille yksittäiset henkilöt. Mielipide on selkeä ja se tulisi ottaa huomioon. Erikoisalojen rakenteeseen ei tule tehdä muutoksia. Lastenpsykiatriaa ja nuorisopsykiatriaa tulee jatkossakin kehittää kahtena itsenäisenä lääketieteen erikoisalalana. Suomen lääkäriliiton valtakunnallinen lastenpsykiatrian alaosasto vaatii lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoisalojen yhdistämistä koskevan asetusehdotuskohdan poistamista tarpeettomana."

Suomen lääkäriliiton valtakunnallisen lastenpsykiatrian alaosaston lausunto kokonaisuudessaan

  • Liite 1 Asetusluonnoksen, sen perustelumuistion ja taustatyöryhmän esittämät perustelut erikoisalojen yhdistämiselle 
  • Liite 2 Mielipidekysely 
  • Liite 3 Mielipidekyselyn kyselylomake 
  • Liite 4 Mielepidekyselyn tausta-aineisto

Mielipidekyselyn tulokset