Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta kirjoittajana Jorma Piha.

Sävy laajuksen maalauskokoelma

Kollegamme lastenpsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkäri Sävy Laajus (s. 1921) harrasti kuvataidetta – lähinnä maalausta – aktiivisesti kolmen vuosikymmenen ajan 1970-luvulta 1990-luvulle. Syksyllä 2007 hän lahjoitti maalauksensa ja piirustuksensa ...

Lasten mielenterveyskuntoutus

Lasten ja nuorisopsykiatria -kirjaan kirjoitettu luku - Jorma Piha ->HTM-dokumentti Kts myös ->PowerPoint-esitys Kts myös inventoinnin avuksi laadittu lomake: Päivähoidon, koulun, sosiaalitoimen ja lastensuojelun mielenterveyspalvelut ...

Hoidon tarpeen arviointi erikoisairaanhoidossa

HOIHON TARPEEN ARVIOINTI ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Professori Jorma Piha, TYKS Esitys lastenpsykiatrian, ylilääkäreiden ja ylihoitajien päivillä Lappeenrannassa 18.9.2006 ->PDF-tiedosto uuteen ikkunaan Tähän liittyvä KUNTATIEDOTE 07/2006 STM:n kotisivuilla

Lastenpsykiatria vsshp:ssa

LASTENPSYKIATRIA VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokouksessa Turussa 18.-19.9.2005 pidetty esitelmä. ->Pdf-tiedosto uuteen ikkunaan

Lps sairaansijat

Mikä olisi sopiva lastenpsykiatristen sairaansijojen mitoitus? Tässä on pari taulukkoa sairaansijojen määrästä suhteessa potentiaaliseen käyttäjäväestöön koko maassa. Tiedot nuoriso- ja aikuispsykiatrian osalta ovat vanhoja mutta tietääkseni ...