Lps sairaansijat

Mikä olisi sopiva lastenpsykiatristen sairaansijojen mitoitus?

Tässä on pari taulukkoa sairaansijojen määrästä suhteessa potentiaaliseen käyttäjäväestöön koko maassa. Tiedot nuoriso- ja aikuispsykiatrian osalta ovat vanhoja mutta tietääkseni uudempiakaan ei ole olemassa. Aikuispsykiatrian sairaansijojen määrä on käsitykseni mukaan vähentynyt ja niitä on 1 promille koko väestöön suhteutettuna (tässä tulee esille se kummallisuus, että aikuispsykiatria suhteuttaa aina ss lukumäärän koko väestöön, mukana ovat siis myös lapset ja nuoret ja kuten näkyy ss on suhteessa aikuisväestöön selvästi yli 1 promille).

                    Sairaansijat  ss/1000  Väestö 

LPSY 1999        292           0,3         <15

L&NPSY 1999  567           0,5          <18

APSY 1994      6525          1,6           18v+


Lastenpsykiatrian ss lukumäärä on vähän lisääntynyt ja oli 326 vuonna 2005. Olen aikoinani arvioinut että 0,4 ss/1000 lasta olisi sopiva määrä. Olen kuitenkin vähän muuttanut käsityksiäni, enkä nyt osaa sanoa mikä olisi sopiva tai oikea määrä. - Alle kouluikäisten kohdalla tulisi mielestäni siirtyä jokseenkin kokonaan perheosastoihin (eli päiväsairaalapohjalta otettaisiin koko perhe hoitoon), mutta en osaa sanoa mikä olisi sopiva perhepaikkojen määrä - joka tapauksessa perheiden osastohoitomahdollisuuksia tulisi lisätä koska niitä ei juurikaan ole. Vertailevia tietoja voisi hankkia Norjasta, jossa perheosastoja on ollut pitkään. - Ikäryhmä 7-12 v tarvitsee tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia osastolla, mutta hoitamiskäytännöt tulevat merkityksellisiksi. TYKSissä meillä on osastolla 8 ss ja niistä 2 ss on akuuttihoitoon (max 2 vk), 2 ss tutkimuksiin (n 5-6 vk), 2 ss pitkäaikaiseen hoitoon (n 6 kk) ja 2 ss intervalliosastohoitoon. Näillä 2 intervallipaikalla voidaan hoitaa 10-12 lasta vuodessa eikä meillä ole jonoa hoitoon - jonoa sen sijaan on tutkimuksiin. Intervalliosastohoidossa potilas on osastojaksolla 4 vk ja sitten räätälöidyssä avohoidossa tarpeen mukaan 3-4-5-6 kk ja sitten taas 4 vk osastojaksolla jne. Tällä tavalla on mahdollista tehdä 1,5-2 v hoitosuunnitelma, mikä on joidenkin marginalisoituneiden perheiden kohdalla tarpeellista. Perheet näyttävät jaksavan, kun tietävät että uusi osastojakso on tulossa. Pitkäaikaiselle osastohoidolle ei oikein enää löydy tilaa ja se on myös tavattoman kallista.

LPS sairaansijoja  1990  1999   2005           ss/10000 <15 (2005)

Kokovrk-os            234      240    276                      3,0

Päiväosasto             38        48      41                       0,5

Perheosasto              2          4        9

Yhteensä               274       292     326                     3,6

ss/10000 <15          2,7       3,0      3,6