ERIKOISLÄÄKÄRITENTIN LEHDET

Erikoislääkäritenttiin kuuluvat vuonna 2015 alla olevat lehdet tenttiä edeltävältä kolmelta vuodelta.

Lehden kotisuvulta löytyy kaikista lehdistä mahdollisuus tilata sähköpostiin tieto uudesta numerosta, sen sisällysluettelo (ns alert palvelu).

Duodecim tarjoaa jäsenilleen Terveysportin kautta toimivan MEDLINE Complete -aikakauslehtitietokannan, josta löytyy yli 2100 lääketieteellistä aikakauslehteä alkaen vuodesta 1865. Osalla lehdistä on viive uusimpien numeroiden lataamisessa kokonaisuudessaan palveluun. Tietokanta sisältää myös MeSH-metadatajärjestelmän (Medical Subject Headings), johon on koottu yli 5400 lääketiedettä ja muita tieteenaloja koskevien julkaisujen indeksoinnit.

Medline Complete -tietokannan artikkeleja on mahdollista muun muassa tallentaa, jakaa eri sosiaalisten median kanavien kautta, lähettää sähköpostiin ja tulostaa. Tietokannasta voi myös tilata päivitykset itselleen sähköpostiin tai RSS-syötteenä. Tietokanta kattaa julkaisuja useiden eri lääketieteen alojen ohella esimerkiksi käyttäytymistieteen, biotekniikan, sosiologian, kemian ja terveyspolitiikan aloilta.

Tutustu julkaisuluetteloon kokonaisuudessaan täällä!


Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

Journal of Child Psychology and Psychiatry

  • Kotisivut
  • Osa arikkeleista Open Access, nämä helppo tunnistaa numeron sisällysluettelosta
  • Haku PubMed
  • Sisältyy MEDLINE Complete -kokoelmaan, viive 12 kk

European Child & Adolescent Psychiatry

  • Kotisivut
  • Osa arikkeleista Open Access, nämä helppo tunnistaa numeron sisällysluettelosta
  • Haku PubMed
  • Sisältyy MEDLINE Complete -kokoelmaan, viive 12 kk

Clinical Child Psychology and Psychiatry

  • Kotisivut
  • Vain pääkirjoitukset vapaasti luettavissa
  • Haku PubMed
  • Sisältyy MEDLINE Complete -kokoelmaan, ei viivettä

Alaa koskevat artikkelit kotimaisissa lääketieteellisissä aikakauslehdissä. 

-> Aikakauskirja Duodecimin lastenpsykiatrinen kokoelma

Tämä kirjoitus päivitetty ajan tasalle 14.6.2015