Turku sijaisuus lastensuojelussa

Mäntymäen perhekeskus, el sijaisuus 1.8.2008 alkaen

Turun kaupungin erityislastenkotien lastenpsykiatrille (myös nuorisopsykiatri käy) haetaan sijaista 1.8.2008 alkaen. Erikoislääkärin vastuulle kuuluu Mäntymäen perhekeskus ja Lakkatien erityislastenkoti, joissa on yhteensä 6 osastoa ja 35 sijoituspaikkaa. Osastoista kaksi on vastaanotto-osastoja ja loput tarjoavat pitkäaikaista erityislastenkotihoitoa. Pätevien hakijoiden puuttuessa sijaisuuteen voidaan valita lasten-, nuoriso- tai aikuispsykiatriaan erikoistuva lääkäri.

Tiedustelut: Lastenpsykiatri Satu Aurela, p. 02 2625037 tai 0400 225 001, e-mail satu.aurela(a)turku.fi