Kehityksellisen neuropsykiatrian erityispätevyys

Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen esitys

KEHITYKSELLISEN NEUROPSYKIATRIAN ERITYISPÄTEVYYDEKSI

Tässä vaiheessa Suomen lääkäriliiton taholta ei ole tullut vihreätä valoa erityispätevyyden perustamiseksi. Yhdistyksen johtokunta pohtii, miten asiaa kuitenkin voisi edistää, sillä asiaa on pidetty hyvin tärkeänä.

Esityksen teksti.