Lapsipsykoterapian lehtiä

LAPSIPSYKOTERAPIAA KÄSITTELEVIÄ LEHTIÄ

Jos suorittaa PubMed-haun MeSH-hakusanoilla child ja psychotherapy, tulee saaliiksi valtaisa määrä artikkeleita mitä erilaisimmista lehdistä (16.1.2007 yhteensä 17257 viitettä). Niistä muutamista lehdistä, jotka ovat erityisesti omaistautuneet lasten psykoterapiaan, löytyy siten vain pieni osa lapsipsykoterapiaa koskevista artikkeleista.

Tähän listaan kootaan keskeisiä lehtiä.

Kunkin lehden kohdalla (jäljempänä) on linkki lehden kotisivuille, jossa on vapaasti selattavissa sen eri volyymien/numeroiden sisällysluettelot, eri lehdissä eri pituisen ajan taannehtivasti. Tätä kautta näkyvät mahdolliset teemanumerot parhaiten ja yleensä ovat yksittäisten artikkeleiden abstraktit luettavissa, mutta kokotekstiä ei pääse lukemaan vapaasti ilman usein melko kallista käyttölisenssiä.

Lehden kohdalla on myös suora PubMed-haku-linkki, jos lehti sisältyy PubMed-tietokantaan. Linkistä tehty haku tuottaa vaihtelevan määrän artikkeleita ja tätä joukkoa voi halutessaan rajata lisähakujen avulla. Valmiina on linkki, joka rajaa saaliin vuosille 2005-2007.

PubMed-hausta on helppoa siirtyä LinkOut-toiminnon (Display-kohdan vaihtoehto) kautta hakemaan mahdollisia FullText-lähteitä. Sähköiset kokoteksti-aineistot eivät yleensä ole julkisia, mutta jos osoitteisiin kirjautuu esim yliopistosairaalan tai yliopiston koneelta, voivat voimassaolevat käyttölisenssit sallia aineiston avaamisen. Kts myös PubMed-sivuston ohjeet kokotekstiartikkeleiden saantimahdollisuuksista.

JOURNAL OF CHILD PSYCHOTHERAPY

• Lehden kotisivulta löytyvät vuosikertojen sisällysluettelot ja sähköinen aineisto vuodesta 2000 lähtien. Se ei kuitenkaan avaudu ilman maksullista lisensiä. • Tämä sarja si sisälly PubMed-tietokannan valikoimaan • Sarja löytyy kuitenkin JournalNavigatorin kautta, sähköinen aineisto löytyy vuodesta 1998 lähtien ja Terkko-kirjaston lisenssit kattavat myös kokotekstiaineiston avaamisen yliopiston tai HUSin verkosta käsin.

PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS

• Sarjan kotisivuilta löytyvät vuosikertojen sisällysluettelot ja sähköinen aineisto vuodesta 1998 lähtien. Se ei kuitenkaan avaudu ilman maksullista lisensiä. • Tämän sarjan artikkeleiden suora PubMed-haku ja rajaus vuosiin 2005-2007.

BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC

• Sarjan sähköiseen kokotekstiaineistoon pääsee NELLI-portaalin kautta. Valitse sieltä "EBSCOhost Academic Search Premier". Tämä ei mahdollisesti edellytä kirjautumista yliopistoverkon kautta, vaan voi onnistua "kotikoneestakin"?

PSYCHOANALYTIC STUDY OF THE CHILD

Vuosikirja

Julkaisijan kotisivut, joilla luettavissa sarjan uusiempien volyymien sisällysluettelot, hyödylliset aakkoselliset hakemistot, joidenkin artikkeleiden tekstejä näytteenä, mutta ei täydellistä FullText-aineistoa. • Tämän sarjan artikkeleiden suora PubMed-haku ja rajaus vuosiin 2005-2007. • Sarjan artikkeleita ei ole sähköisessä muodossa saatavilla mitään tavanomaisia reittejä pitkin, mutta tekstit sisältyvät Psychoanalytic Electronic Publishing kustantamon aineistoon, joka on saatavissa laajana psykoanalyyttisen kirjallisuuden kokoelmana sekä CD-levynä että online-tilauksena, jotka tosin ovat melko kalliita. • Sarjan sijaintitiedot HELKA-tietokannan mukaan.

JOURNAL OF THE PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION

• PubMedin LinkOut-toiminto ei johda tämän sarjan FullText-aineistoihin. • Sarjan kotisivuilta sen sijaan pääsee aineistoihin. Tuoreimmat volyymit edellyttävät jäsenyyteen perustuvaa sisäänkirjautumista, mutta aiemmat vuosikerrat (22.3.2007 tarkistettuna 2004-2006) ovat täysin vapaat. • Sarja ei keskity erityisesti lapsiin, mutta useimmissa numeroissa on myös lasten psykoanalyysia käsitteleviä tai sitä sivuavia kirjoituksia.

MITÄ LEHTIÄ OLISI HYVÄ LIITTÄÄ TÄHÄN LISTAAN?