Lps erikoislääkäritentin lehdet

LASTENPSYKIATRIAN ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN

TENTTIIN LUETTAVAT LEHDET

Lehden nimen perässä oleva lyhenne toimii linkkinä lehden kotisivuille, jossa on vapaasti selattavissa sen eri volyymien/numeroiden sisällysluettelot, eri lehdissä eri pituisen ajan taannehtivasti. Tätä kautta näkyvät mahdolliset teemanumerot parhaiten ja yleensä ovat yksittäisten artikkeleiden abstraktit luettavissa, mutta kokotekstiä ei pääse lukemaan vapaasti.

Kunkin lehden kohdalla on alla sen sarjan artikkeleiden suora PubMed-haku-linkki. Tämä haku tuottaa luonnollisesti suuren määrän artikkeleita (esim JAACAP lehdestä 4261 artikkelia 13.1.2007), mutta tätä joukkoa voi halutessaan rajata lisähakujen avulla. Valmiina on linkki, joka rajaa saaliin vuosille 2005-2007.

PubMed-hausta on helppoa siirtyä LinkOut-toiminnon (Display-kohdan vaihtoehto) kautta hakemaan mahdollisia FullText-lähteitä. Sähköiset kokoteksti-aineistot eivät yleensä ole julkisia, mutta jos osoitteisiin kirjautuu esim yliopistosairaalan tai yliopiston koneelta, voivat voimassaolevat käyttölisenssit sallia aineiston avaamisen. Kts myös PubMed-sivuston ohjeet kokotekstiartikkeleiden saantimahdollisuuksista.

  1. Annual Progress in Child Psychiatry and Child Development

ROUTLEDGE-kustantajan kotisivulla (vain niteiden luettelo, ei sisältöä) • Aineistoa ei löydy sähköisessä muodossa • Aineistoa ei ole PubMedissa • Julkaiseminen on lopetettu ilmeisesti vuonna 2002 ja tämä muissa lehdissä julkaistuja artikkeleita vuosikirjana esittelevä julkaisu poistunee tenttivaatimuksista.

  1. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry - JAACAP

Tämän sarjan artikkeleiden suora PubMed-haku ja rajaus vuosiin 2005-2007, rajaus käypähoitosuosituksiin (practice parameter)

  1. Journal of Child Psychology and Psychiatry - JCPP

Tämän sarjan artikkeleiden suora PubMed-haku ja rajaus vuosiin 2005-2007.

  1. European Child and Adolescent Psychiatry - ECAP

Tämän sarjan artikkeleiden suora PubMed-haku ja rajaus vuosiin 2005-2007.

  1. Clinical Child Psychology and Psychiatry - CCPP

Tämän sarjan artikkeleiden suora PubMed-haku ja rajaus vuosiin 2005-2007.

MISTÄ MUUSTA LASTENPSYKIATRIAN AIHEPIIRISTÄ TOIVOISIT OLEVAN LEHTI-LISTOJA? Lähetä kommentti!