Erikoistuvan lääkärin ohjaaminen

Opas erikoislääkärikoulutuksen ohjaajille ja kouluttajille sekä vastuuhenkilöille Helsingin yliopistossa - avattavissa tiedekunnan sivulta. Kopio LPSY-sivustossa.

Oppaassa selvennetään uuden käytännön mukaiset roolit ja miten koulutuksen kuluessa tapahtuvaa arviointia voidaan toteuttaa koulutuksen tukena.

Kts myös lokikirja, jota samoin voidaan käyttää erikoistumiskoulutuksen etenemisen tukena.