Kirjoitukset

Löytyi 50 kirjoitusta aiheesta Alan tietoa.

Touretten syndrooman perustietoa

Mary M Robertson ja Simon Baron-Cohen: Tourette syndrome - the facts. Oxford University Press 1998, Reprinted 2005. 110 pages. ISBN 019852398-X Tässä kirjassa Touretten oireyhtymää monia vuosia tutkineet ja hoitaneet psykologi ja psykiatri selostavat ...

Väitöskirjoja

SUOMALAISIA LASTENPSYKIATRIAN ALAN VÄITÖSKIRJOJA Luettelo on korvattu 15.4.2016 lähtien LPSY-sivustossa olevalla väitöskirjojen tietokannalla.Pääkriteeri työn liittämiselle tähän tietokantaan on, että väitöstutkimus on ollut rekisteröity ...