Väitöskirjoja

SUOMALAISIA LASTENPSYKIATRIAN ALAN VÄITÖSKIRJOJA

Luettelo on korvattu 15.4.2016 lähtien LPSY-sivustossa olevalla väitöskirjojen tietokannalla.

Pääkriteeri työn liittämiselle tähän tietokantaan on, että väitöstutkimus on ollut rekisteröity lastenpsykaitrian klinikkaan.

Listalle on otettu mukaan myös joitakin muilla laitoksilla kuin lastenpsykiatrian klinikoilla valmistuneita, mutta lasten mielenterveyttä sivuavia töitä. Osa lastenpsykiatrien laatimista väitöskirjoista puolestaan ei ole lastenpsykiatrian alalta - näitäkin otettu mukaan harkitusti mielenkiinnon vuoksi - näihin on liitetty hakusana 'MuuAihe'.

Kiitokset Lastenlinnan sairaalan kirjastonhoitaja Tarja Kupiaiselle ja Terkko-kirjaston informaatikko Ulla Neuvoselle avusta tämän listan ensimmäisen version kokoamisessa kesällä 2006. Sen jälkeen monet muuta auttaneet tietojen täydentämisessä. Tietokantaan voivat nykyisin tehdä täydennyksiä kaikki LPSY-sivustoon kirjautuneet yhdistyksen jäsenet.