Greenspanin DIR/Floortime -metodin esittelyvideot

Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders TRAINING VIDEOTAPE SERIES

Floor Time Techniques and the DIR Model for Children and Families with Special Needs, with Stanley I Greenspan and Serena Wieder, 2001.

Ynteensä 13 videota, ensimmäisessä yleiskatsaus, muissa yksi tapaus kussakin. Kuhunkin tapaukseen kuuluu lyhyt johdanto, pitkät taltioinnit lapsen havainnoinnista ja sen aikana tapahtuvasta kommentoinnista (Stanley Greenspan tai Serena Wieder) sekä lopuksi pitkä ja perustellinen Greenspanin ja Wiederin keskustelu kyseisen lapsen kehityksellisestä neuropsykiatrisesta profiilista ja kuntoutuksen painopisteistä.

Nauhoihin liittyy A4-kokoinen paksu vihko, jossa on hieman supistettu transkriptio kunkin nauhan loppukeskustelusta.

Nauhat opastavat hyvin DIR-metodin ajattelutapaan. DIR tulee sanoista developmental, individual differences ja relationship based. Se on kehityksellinen neuropsykiatrinen viitekehys, jossa arvioidaan huolellisesti lapsen yksilöllinen neuropsykiatrinen toiminta (aistitoiminnat, aistimodulaatio, integraatio jne), hänen kehityksellinen toimintatasonsa jaetun vuorovaikutteisuuden kannalta ja tältä pohjalta laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunitelma, jossa 'floortime' vanhempien toteuttamana on keskeisessä roolissa.

Videonauhat on mm Helsingin lastenpsykiatrian klinikalla. Nauhoitteet on myös saatavissa DVD-formaatissa, jollaisessa muodossa ne on tämän kirjoittajalta lainattavissa.