Parent Development Interview (PDI) – haastattelumenetelmän kliininen koulutus

Aika
17.10.2016 – 18.10.2016
Paikka
Helsinki

Parent Development Interview (PDI) – haastattelumenetelmän kliininen koulutus

Tavoitteet:

Vanhemman reflektiivisellä kyvyllä– kyvyllä ymmärtää itseä, lastaan ja suhdetta lapseensa – on osoitetusti suuri merkitys lapsi-vanhempi vuorovaikutuksen ja lapsen hyvinvoinnin kehittymisessä. PDI haastattattelu on Arietta Sladen ja kumppaneiden kehittämä puolistrukturoitu haastattelu, minkä avulla voidaan arvioida vanhemman reflektiivisen funktion taso ja laadullisia ulottuvuuksia. PDI haastattelu sisältää kysymyksiä, joiden tavoite on saada reflektiivinen kyky (kyky tietoisesti pohtia oman lapsen mielensisäistä kokemusta ja omaa kokemusta vanhempana) esille mahdollimman hyvin. Reflektiivisen kyvyn taso voi vaihdella kielteisestä tavanomaiseen ja edelleen hyvin rikkaaseen ja monipuoliseen. Tällä on havaittu olevan merkitys mm. lapsen turvallisen kiintymyssuhteen kehittymisessä. Arviointi voi siten olla avuksia arvioitaessa vanhemman kykyä toimia mahdollisimman hyvin lapsen kehityksen tukijana ja toisaalta suunniteltaessa erilaisia varhaisen vuorovaikutuksen interventioita.

Koulutuksen aikana opiskellaan haastattelun käytännön toteutus ja reflektiivisen kyvyn (RF-tason) arviointi harjoitushaastatteluiden avulla. Koulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä. Koulutus antaa valmiudet PDI-haastatteluiden toteuttamiseen kliinisesti.

Kenelle? Sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilöille. Osa koulutusmateriaalista on englannin kielellä. Koulutukseen otetaan max. 10 osallistujaa.

Paikka: Koulutus toteutuu Pilke-Klinikalla (Kankurinkatu 2, HKI, www.pilkeklinikka.fi

Ajankohta: 17.-18.10.2016

Ma : 10-16, Ti: 9-16 Kouluttajat: Marjukka Pajulo, Dos. Saara Salo, PsT. 

Kustannukset: 550 e + alv (24%) (sis. Kahvitarjoilun sekä koulutusmateriaalit)

Ilmottautuminen: 15.9 mennessä osallistujan nimi ja sähköpostiosoite, laskutusosoite erikseen saara.salo@theraplay.fi tai www.pilkeklinikka.fi.