Ratkaisukeskeinen työskentely haastavien lapsiperheiden kanssa

Aika
19.10.2016 – 20.10.2016
Paikka
Helsinki

Ratkaisukeskeinen työskentely haastavien lapsiperheiden kanssa

Tarkempia tietoja Lyhytterapiainstituutin sivustossa 

Kaikki ammattiauttajat kohtaavat joskus asiakastyössään haastavia tapauksia. On moniongelmaperheitä, väkivaltaa, lasten laiminlyömistä, päihteiden käyttöä, vanhempien mielenterveysongelmia, lastensuojelun toimenpiteitä jne.

Tällaiset asiakasperheet koetaan yleensä vaikeina ja stressaavina eivätkä sellaiset perinteiset menetelmät kuin aktiivinen kuuntelu ja myötätunto ole riittäviä tuottamaan toivottuja tuloksia.

Hyvä uutinen on, että haastavien asiakkaiden ja perheiden kanssa tehtävän työn kehittämisessä on parin viime vuosikymmenen aikana tehty suuria harppauksia. Eri puolilla maailmaa, varsinkin Australiassa, on kehitetty runsaasti erilaisia ratkaisukeskeisiä työkaluja, jotka leviävät paraikaa maailmalla. Tässä seminaarissa osallistujat pääsevät aitiopaikalle – tutustumaan uusiin asiakaslähtöisiin työmenetelmiin, joiden avulla voidaan rakentaa toimiva yhteistyösuhde myös vaikeisiin asiakkaisiin.

Eric Sulkers on pediatri, lastenlääkäri, joka on erikoistunut vaikeiden asiakkaiden auttamiseen. Hän toimii mm. lastensuojelun konsulttina ja kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöitä käyttämään työssään uusia ja innovatiivisia työmenetelmiä. Näitä ovat muun muassa:

  • Australiassa alun perin lastensuojelutyöhön kehitetty menetelmä Turvallisuuden merkit (Signs of Safety), jonka vaikuttavuudesta on saatu vakuuttavaa näyttöä eri puolilta maailmaa
  • Alun perin Uudesta Seelannista lähtöisin oleva verkostotyön menetelmä Family Group Conferencing, josta on käytetty Suomessa nimitystä läheisneuvonpito
  • Israelilaisen professori Chaim Omerin kehittämä väkivallattoman vastarinnan menetelmä (Non-Violent Resistance, NVR), jonka avulla autetaan mm. perheitä, joissa nuoret käyttäytyvät uhkaavasti tai väkivaltaisesti vanhempiaan kohtaan.

Sulkers on johtanut kotimaassaan Hollannissa ja naapurimaassaan Belgiassa useita suuria hankkeita, jotka ovat liittyneet lastensuojelun kehittämiseen, lähisuhdeväkivallan estämiseen ja riskiraskausäitien auttamiseen.

Sulkers on tehnyt vuosia yhteistyötä mm. Turvallisuuden merkit -menetelmän kehittäjien Andrew Turnellin ja Sonja Parkerin, perheväkivallan ehkäisemiseen erikoistuneen yhdysvaltalaisen psykologi Adriana Ukenin ja brittiläisen lastensuojelun työmenetelmien kehittäjän Susie Essexin kanssa.