JÄSENYYS

Lastenpsykiatriyhdistyksen jäseneksi voivat hakea lastenpsykiatrit, alalle erikoistuvat tai muuten alasta ja sen edistämisestä kiinnostuneet laillistetut lääkärit.

Lääketieteen opiskelijat eivät siten vielä voi hakea jäsenyyttä, eivätkä muiden ammattialojen henkilöt.

Jäsenyys ei edellytä Suomen lääkäriliiton jäsenyyttä.

Jäseneksi hakeminen käy helpoimmin täyttämällä rekisteröinti-lomake.

Jäsenmaksu vuonna 2023 on 75 €.

Jäsenedut: 

 • Halvempi osallistumismaksu yhdistyksen koulutuspäiville 
 • Mahdollisuus hakea yhdistyksen koulutusapurahaa
 • Mahdollisuus hakea ryhmälle virkistysrahaa
 • Mahdollisuus osallistua yhdistyksen juhlaillallisiin, joita yhdistys rahallisesti tukee
 • Oikeus käyttää LPSY-internetsivuston jäsenaluetta, missä on ammatillisesti tärkeätä asiaa kuten aiempien koulutuspäivien esitykset
 • Sähköiset uutiskirjeet ja tarpeen mukaan muuta sähköistä tiedottamista
 • Annat yhdistyksen johtokunnalle ja muille toimihenkilöille mahdollisuuden toimia erikoisalamme puolesta monin erilaisin toimin. LPSY-sivustossa toiminnoista tiedotetaan ja samalla ylläpidetään vuoropuhelua ammattikunnan sisällä.

Jäsenmaksu peritään Lääkäriliiton yhteisperinnässä, myös liittoon kuulumattomilta. Uuden jäsenen jäsenmaksuperintä alkaa vasta seuraavana vuonna.

Yli 65-vuotiaat jäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta. Muutoin jäsenmaksun osalta noudatetaan samoja alennusperiaatteita kuin Lääkäriliitossa. Alennusten osalta jäsenmaksualennuksen summa (50 %)  palautetaan hakemusta vastaan jälkikäteen Lääkäriliiton jäsenmaksuvälityspalvelun rajoitusten vuoksi. Perusteena alennukseen voi olla (peruste tulee osoittaa todistuksella):

 • hoitovapaalla tai sairaan omaisen hoidon vuoksi työelämästä poissa vähintään puoli vuotta 
 • työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella vähintään puoli vuotta 
 • sairaspäivärahalla vähintään puoli vuotta 
 • työttömänä vähintään puoli vuotta 
 • ulkomailla pysyvästi tai vähintään vuoden yhtäjaksoisesti asuminen, jolloin ei tee lääkärintyötä tänä aikana Suomessa
 • äitiys-, isyys- ja/tai vanhempainvapaalla vähintään puoli vuotta.

Vapaamuotoinen hakemus liitteineen talous@lpsy.org