JÄSENYYS

Lastenpsykiatriyhdistyksen jäseneksi voivat hakea lastenpsykiatrit, alalle erikoistuvat tai muuten alasta ja sen edistämisestä kiinnostuneet laillistetut lääkärit.

Lääketieteen opiskelijat eivät siten vielä voi hakea jäsenyyttä, eivätkä muiden ammattialojen henkilöt.

Jäsenyys ei edellytä Suomen lääkäriliiton jäsenyyttä.

Jäseneksi hakeminen käy helpoimmin täyttämällä rekisteröinti-lomake.

Jäsenmaksu vuonna 2021 on 75 €.

Jäsenedut: 

  • Halvempi osallistumismaksu yhdistyksen koulutuspäiville 
  • Mahdollisuus hakea yhdistyksen koulutusapurahaa
  • Mahdollisuus hakea ryhmälle virkistysrahaa (uusi asia, josta tiedotetaan vuoden 2019 kevään aikana)
  • Mahdollisuus osallistua yhdistyksen juhlaillallisiin, joita yhdistys rahallisesti tukee
  • Oikeus käyttää LPSY-internetsivuston jäsenaluetta, missä on ammatillisesti tärkeätä asiaa kuten aiempien koulutuspäivien esitykset
  • Sähköiset uutiskirjeet ja tarpeen mukaan muuta sähköistä tiedottamista
  • Annat yhdistyksen johtokunnalle ja muille toimihenkilöille mahdollisuuden toimia erikoisalamme puolesta monin erilaisin toimin - LPSY-sivustossa toiminnoista tiedotetaan. Näistä on etua jäsenille.

Jäsenmaksu peritään Lääkäriliiton yhteisperinnässä, myös liittoon kuulumattomilta. Uuden jäsenen jäsenmaksuperintä alkaa vasta seuraavana vuonna.

  • Yli 65-vuotiaat jäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta. Muutoin jäsenmaksun osalta noudatetaan samoja alennusperiaatteita kuin Lääkäriliitossa. Eläkejäsenet saavat maksuvapautuksen automaattisesti. Alennusten osalta jäsenmaksualennuksen summa (50 %)  palautetaan hakemusta vastaan jälkikäteen Lääkäriliiton jäsenmaksuvälityspalvelun rajoitusten vuoksi. Palautusta varten tarvitaan kopio Kelan äitiysraha/vanhempainvapaapäätöksestä tai todistus lisensiaatin tutkinnon suorittamisesta jäsenyyshakemuksen kalenterivuonna. Äitiys- tai vanhempainvapaan tulee kestää vähintään 6 kk kalenterivuodesta, jolta maksualennusta haetaan.