JÄSENYYS

Lastenpsykiatriyhdistyksen jäseneksi voivat hakea lastenpsykiatrit, alalle erikoistuvat tai muuten alasta ja sen edistämisestä kiinnostuneet laillistetut lääkärit.

Lääketieteen opiskelijat eivät siten vielä voi hakea jäsenyyttä, eivätkä muiden ammattialojen henkilöt.

Jäsenyys ei edellytä Suomen lääkäriliiton jäsenyyttä.

Jäseneksi hakeminen käy helpoimmin täyttämällä rekisteröinti-lomake.

Jäsenmaksu vuonna 2018 on 75 €.

Jäsenedut: 

  • Halvempi osallistumismaksu yhdistyksen koulutuspäiville 
  • Mahdollisuus osallistua yhdsityksen juhlaillallisiin, joita yhdistys rahallisesti tukee
  • Oikeus käyttää LPSY-internetsivuston jäsenaluetta, missä on ammatillisesti tärkeätä asiaa kuten aiempien koulutuspäivien esitykset
  • Sähköiset uutiskirjeet ja tarpeen mukaan muuta sähköistä tiedottamista
  • Annat yhdistyksen johtokunnalle ja muille toimihenkilöille mahdollisuuden toimia erikoisalamme puolesta monin erilaisin toimin - LPSY-sivustossa toiminnoista tiedotetaan. Näistä on etua jäsenille.

Jäsenmaksu peritään Lääkäriliiton yhteisperinnässä, myös liittoon kuulumattomilta.

  • Yli 65-vuotiaat jäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta. Muutoin jäsenmaksun osalta noudatetaan samoja alennusperiaatteita kuin Lääkäriliitossa. Jäsenen tulee ilmoittaa vapautuksen/alennuksen perusteet yhdistyksen johtokunnalle (sihteeri@lpsy.org), joka toimittaa tiedot Lääkäriliittoon. Jotta tämä ehditään ajoissa ottaa huomioon, tulee anomus toimittaa maaliskuun loppuun mennessä.