Yhdistyksen koulutusapurahat

Yhdistyksen koulutusapurahat

Päivitetty apurahan suuruuden ja kokonaismäärän osalta 8.4.2019.

Suomen lastenpsykiatriyhdistys jakaa vuosittain matka-apurahaa yhteensä 4800 euroa kaksi kertaa vuodessa tapahtuvassa haussa, kummassakin 2400 euroa. Hakuajat ovat vuosittain 31.1 klo 23.59 sekä 31.8 klo 23.59 mennessä. Apuraha on suuruudeltaan korkeintaan 600 euroa hakijaa kohti. Matka-apuraha on tarkoitettu kertaluonteiseen tukeen käytettäväksi ulkomailla tai kotimaassa tapahtuvaan ammatilliseen koulutukseen tai kongressiin osallistumiseen. Apurahaa myönnetään matka-, majoituskuluihin sekä osallistumismaksuihin. Rahoitussuunnitelman on oltava mahdollisimman tarkka arvio ja sen on perustuttava kohtuulliseen hintatasoon.

Jos hakuerästä jää avustusta käyttämättä, voidaan järjestää uusintahaku, mistä ilmoitetaan Uutiskirjeessä.

Apurahaa voi saada vain yhdistyksen jäsen. Myönnetty apuraha on käytettävä viimeistään myöntöä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Apuraha maksetaan matkan jälkeen hakijan henkilökohtaiselle pankkitilille matkalaskun (sis. alkuperäiset tositteet) perusteella. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti. Kongressimatkasta/koulutuksesta tulee laatia raportti kuuden kuukauden sisällä ja se on jäsenistön luettavissa yhdistyksen sivuilta (lpsy.org). Apurahaa voi saada aikaisintaan 3 vuoden kuluttua edellisestä apurahasta.

Apurahahakemukset käsittelee koulutustoimikunta, päätöksen apurahan saajista tekee johtokunta. Hakemus laaditaan sähköisesti.

Hakemuksessa kysytään seuraavat tiedot, kerää tiedot käsille ennen täyttämistä:

  • nimi, henkilötunnus, osoite, s-posti ja puhelinnumero
  • kohde (kongressi tms.)
  • perustelut osallistumiselle
  • arvio syntyvistä kustannuksista (osallistumismaksu, matkat, majoitus, muu)
  • selvitys muista mahdollisista rahoittavista tahoista ja kustannusten jakautumisesta

 -> Hakulomake