Yhdistyksen koulutusapurahat

Yhdistyksen koulutusapurahat

Yhdistys jakaa koulutusapurahaa, jota voi hakea ympäri vuoden. Yhteensä apurahaa jaetaan 10 000 euroa hakemusten perusteella, korkeintaan 1 000 euroa hakijaa kohti.  Hakijan tulee olla yhdistyksen jäsen. Koulutusapuraha on tarkoitettu tukemaan kertaluonteisesti kansainväliseen kongressiin tai muuhun ammatillista osaamista vahvistavaan jatkokoulutukseen osallistumista. Apurahaa myönnetään matka- ja majoituskuluihin sekä osallistumismaksuihin kuluperusteisesti. tositteita vastaan. 

Apuraha maksetaan matkan jälkeen hakijan henkilökohtaiselle pankkitilille matkalaskun (sis. alkuperäiset tositteet) perusteella. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti. Kongressimatkasta/koulutuksesta tulee laatia raportti kuuden kuukauden sisällä Uutiskirjeessä julkaistavaksi. Apurahaa voi saada uudestaan aikaisintaan 3 vuoden kuluttua edellisestä apurahasta.

Apurahahakemukset käsittelee koulutustoimikunta, päätöksen apurahan saajista tekee johtokunta. 

Hakemus lähetetään yhdistyksen koulutustoimikunnalle koulutus@lpsy.org ja siinä tulee olla seuraavat tiedot:                                   

·         nimi ja puhelinnumero

·         kohde (kongressi tms.)

·         perustelut osallistumiselle

·         arvio syntyvistä kustannuksista (osallistumismaksu, matkat, majoitus, muu)

·         selvitys muista mahdollisista rahoittavista tahoista ja kustannusten jakautumisesta