Jäsenkirje 1/2006

Hyvä Kollega,

Lastenpsykiatrian ammattikunta astuu uuteen aikakauteen. "LPSY - Suomen Lastenpsykiatria" -nettisivut on avattu.

Sähköisen tiedottamisen kehittäminen on ollut Lääkäriliiton valtakunnallisen alaosaston - Suomen lastenpsykiatrit - toimintasuunnitelmassa siitä lähtien, kun vuonna 2001 toimitin sähköpostina jaeltuja ja myös internetissä julkaistuja "Lastenpsykiatrien uutisia". Viime keväänä syntyi ajatus nettisivujen luomisesta aivan uudelta, vuorovaikutteisemmalta pohjalta. Oivallisen kimmokkeen tähän toi se, että tarjolla oli ATK-ohjelmoinnin asiantuntemusta lähellä ja edullisesti, kun poikani oli edennyt tällä alalla hyvän osaamisen aseteelle.

Keväällä alaosaston johtokunta hyväksyi kehittämissuunnitelman esittelemäni demo-version pohjalta ja myös sekä Suomen lastenpsykiatriyhdistys että Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö lähtivät hankkeeseen mukaan. Sivut valmistuivat kesän aikana siihen muotoon, missä ne nyt voidaan avata - edelleen kehittelyn kuitenkin jatkuessa.

Koska sivuston toivotaan olevan koko Suomen lastenpsykiatrikuntaa yhteenliittävä ammatillisen vuorovaikutuksen foorumi, ovat taustalla olevat kollegajärjestöt - alaosasto ja yhdistys - päätyneet sille kannalle, että sivuston käyttöoikeus on kaikilla lastenpsykiatreilla tai alan koulutusohjelmassa olevilla, jotka ovat joko alaosaston (Suomen lääkäriliiton) tai yhdistyksen jäseniä. Jompaankumpaan kuuluminen on siis käyttöoikeuden edellytys. Lastenpsykiatriyhdistykseen kuuluvilla harvoilla muiden erikoisalojen kollegoilla on myös käyttöoikeus. Lisäehtona kaikilla on voimassaoleva henkilökohtainen sähköpostiosoite (joka toimii samalla käyttäjätunnuksena).

Alunperin ajateltiin, että alaosasto ja yhdistys toimisivat vastaavasti kumpikin kehitystyön rahoittajina. Lääkäriliitto kuitenkin totesi, että se ei tue alaosastojen toiminnassa omien nettisivujen tuotantoa, vaan haluaa panostaa Fimnetin kautta tietojärjestelmien kehittämiseen.

Tässä tapauksessa oma sivujen tuotanto katsottiin kuitenkin välttämättömäksi, sillä vain tällä tavalla pääsimme toteuttamaan riittävän nopeasti ja edullisesti aivan uudenlaista vuorovaikutteista sivustoa. On mahdollista, että jatkossa yhteistyön mahdollisuuksia avautuu joko Fimnetin tai Duodecimin kanssa. Ohjelmointityön rahoittaa nyt yhdistys, pienemmässä määrin tutkimussäätiö. Koska sivusto tällä tavoin on tavallaan yhdistyksen rahoittama jäsenetu, olisi toivottavaa että yhdistykseen kuulumattomat kollegat liittyisivät yhdistykseen.

Sivustolla on erilaisia mahdollisuuksia palautteen lähettämiseen ja myös opastuksen pyytämiseen. Toivon, että koet sivuston kiinnostavaksi ja tulet mukaan kehittämään sitä.

Ystävällisin terveisin Hannu Westerinen

Suomen lääkäriliiton valtakunnallisen alaosaston Suomen lastenpsykiatrit johtokunnan pj