Syyskokouspöytäkirja 23.11.2009

Suomen lastenpsykiatriyhdistys ry Barnpsykiaterförening in Finland rf

Syyskokous 23.11.2009 klo 16.15 Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Läsnä: Jorma Piha puheenjohtaja, Päivi Santalahti sihteeri, Kirsti Kumpulainen, Tytti Solantaus, Eeva-Liisa Palomäki, Hilkka Hemminki, Jaana Lignell, Riku Mänttäri, Iris Halme, Kaija Ikäheimo, Irma Moilanen, Fredrik Almqvist, Maarit Hakala, Eija Korpinen, Tuija Fontell, Hannu Westerinen, Ilona Luoma, Reija Latva, Tarja Sorvali

1§ Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Valittiin Maarit Hakala ja Eija Korpinen pöytäkirjantarkastajiksi.

4§ Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista.

5§ Yhdistyksen ja toimikuntien toimintasuunnitelmat vuodelle 2010 (Liite 1.) Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vähäisin muutoksin. Lisätään toimintasuunnitelmaan, että yhdistyksen edustaja Mielenterveyspoolissa voi osallistua johtokunnan kokouksiin.

Keskusteltiin miten Mielenterveyspoolin edustaja voi ottaa kantaa Mielenterveyspoolissa esiin nouseviin asioihin. Todettiin, että jos asiasta keskustelu ja päättäminen ei aikataulullisesti onnistu johtokunnan kokouksessa voi edustaja neuvotella asiasta johtokunnan kanssa sähköpostitse.

6§ Talousarvio vuodelle 2010 (Liite 2.) Varainhoitaja esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin Varainhoitaja kertoi, että vuoden 2011 ESCAP-kongressista tehdään oma tilinpito ja –päätös.

7§ Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön sulautuminen osaksi Suomen aivosäätiötä Kirsti Kumpulainen esitteli asiaa: Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö ja kolme muuta säätiötä (Alzheimer-säätiö, Neurologiasäätiö ja Rinnekodin tutkimussäätiö) ovat sulautumassa Suomen Aivosäätiöksi. Lastenpsykiatriyhdistys on Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön taustayhteisönä hyväksynyt sulautumishankkeen. Tavoitteena on saada rahaa enemmän tutkimukseen. Taustayhteisöillä jatkuu kosketus säätiön. Rahaa voi lahjoittaa sekä erillisrahastoille että Aivosäätiölle.

Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön edustajina säätiön valtuuskuntaan kuuluvat Risto Vartiovaara ja Kirsti Kumpulainen. Valtuuskunnan puheenjohtaja on Pentti Arajärvi. Irma Moilanen on aivosäätiön hallituksessa. Aivosäätiön lastenpsykiatrian rahaston hoitokuntaan kuuluvat Fredrik Almqvist, Pentti Arajärvi (rahaston hoitokunnan pj), Kirsti Kumpulainen (rahaston hoitokunnan asiamies) ja Risto Vartiovaara.

8§ Helsingissä vuonna 2011 pidettävän ESCAP-kongressin järjestelyjen eteneminen Puheenjohtaja esitteli kongressijärjestelyjen etenemistä. Työryhmät on esitelty toimintasuunnitelmassa. Finlandia talo on varattu. Budjettiarviot on tehty mahdollisen 1000/1500/2000 arvion mukaan 10.1.2011 on abstraktien dead-line

9§ Uudet jäsenet Päätettiin ottaa yhdistyksen jäseniksi seuraavat hakeneet ja johtokunnan puoltamat henkilöt: Saarinka Mäki-Hokkonen Marja-Leena Ernvall Heidi Laine

10§ Yhdistyksen sääntöjen muutos Puheenjohtaja kertoi, että suunnitteilla on seuraavat sääntömuutokset: - yksi tilintarkastaja kahden sijaan - yksi yhdistyksen kokous kahden sijaan - varajäsenten muuttaminen ei-henkilökohtaisiksi - lastenpsykiatrian tutkimussäätiön sulautumisen osaksi aivosäätiötä mukanaan tuoma sääntömuutostarve (tutkimussäätiön hallituksen jäsenen valitseminen ei ole enää ajankohtaista)

11§ Muut esille tulevat asiat Muita asioita ei ollut.

12§ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15

Maarit Hakala Eija Korpinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Jorma Piha Päivi Santalahti Puheenjohtaja Sihteeri