Elämää touretten oireyhtymän kanssa

Leena Nurmi - Kirsi Pesonen (toim.):

Elämää Touretten oireyhtymän kanssa

PS-kustannuksen OPETUS 2000-sarjassa vuonna 2006 julkaisema 161-sivuinen kirja sisältää 15 Tourette lapsen vanheman tai vasta aikuisena Tourette-diagnoosin saaneen henkilön omakohtaista kertomusta. Yhdessä nämä antavat kiinnostavan ja koskettavan kuvan tästä oireyhtymästä, joka on "raivannut tietään" enakkoluulojen ja väärinymmärrysten alta tavoittamaan tervettä itsekunnioitusta.

Kirjan lopussa on lyhyt koulumaailmaan panottuva jakso, jossa Pirkko Virtanen esittelee perusoikeuksien toteutumisen näkökulmaa ja tarkastellaan henkilökohtaisen opetussuunitelman laatimista. Kirjassa ei ole sellaisia lääketietellisiä näkökulmia kuin epidemiologia ja genetiikka, mutta komorbiditeetti ja diagnostiikka välittyvät tarinoiden kautta. Puuttuvia asioita voi tutkia muualta - tämä kirja on mukava ja paljon antava luettava "perunoiden kiehumista odotellessa".

Kts myös Suomen Tourette-yhdistys ry

Kts myös artikkeli MOHAMMED M. BAGHERI, M.D., JACOB KERBESHIAN, M.D., and LARRY BURD, PH.D: Recognition and Management of Tourette's Syndrome and Tic Disorders American Family Physician -lehdessä.