Hypoteesi: sosiaalisen leikin väheneminen ja adhd

HYPOTEESI: Sosiaalisen leikin väheneminen lasten maailmassa lisää ADHD-oirekuvan määrää

Affektiivisen neurotieteen emeritusprofessori Jaak Panksepp on esittänyt hypoteesin, että ADHD-oirekuvan lisääntyminen voisi olla yhteydessä lasten sosiaalisen leikin vähenemiseen. Kulutuskeskeisissä yhteiskunnissa sosiaalisen leikin (rough and tumble play) tilalle on laajasti tullut muita aktiviteetteja.

Panksepp tarkastelee tätä hypoteesia ja leikin lisäämisen tarvetta artikkelissaan "Can PLAY Diminish ADHD and Facilitate the Construction of the Social Brain?", joka on julkaistu Kanadan lasten- ja nuorisopsykiatrisessa sarjajulkaisussa (Panksepp J 2008).

Panksepp on myös ollut huolissaan siitä mahdollisuudesta, että stimulanttien käyttö voi osaltaan jarruttaa lapsen motivaatiota kehityksellisesti tärkeään sosiaaliseen leikkiin. Tällaisia tuloksia on saatu rotilla suoritetuissa kokeissa (Vanderschuren LJ ym 2008) - huoli vastaavasta ilmiöstä myös ihmisellä on aiheellinen, sillä rotan aivotoiminnat ovat tässä suhteessa hyvin lähellä ihmistä.

Jos puolestaan sosiaalisen leikin lisäämisen ja ADHD-oirekuvan helpottumisen välillä vallitsee hypoteesin mukaista kytköstä, on tarjolla uusia kehittämisen arvoisia intervention mahdollisuuksia. Toimitus liittää tähän viitteitä tällaisista tutkimuksista heti, kun sellaisia löytyy.