Ammatillisen pätevyyden arviointi ?

LÄÄKÄRILIITON LAUSUNTOPYYNTÖ

Ammatillisen pätevyyden arvioinnin kehittämisestä

Lääkäriliiton hallitus on antanut yksityissektorivaliokunnan tehtäväksi aloittaa ammatillisen pätevyyden arvioinnin kehittämistä koskevan sisäisen selvitystyön.

Valiokunta on delegoinut asian työryhmälle, joka koulutusvaliokunnan kanssa on päätynyt pyytämään erikoisalayhdistyksiä ja -alaosastoja esittämään näkemyksiään asiasta.

Työryhmä pyytää näkemyksiä arvioinnista ylipäänsä sekä siitä, millä mittareilla lääkärin työn laatua voitaisiin arvioida. Kommentteja pyydetään mm seuraaviin kysymyksiin:

- Onko laadun arvioinnin kehittämisestä mielestänne hyötyä ja pidättekö sitä aiheellisena? - Onko mielestänne haitallista lähteä kehittämään lääkärintyön laadun arviointia ja näettekö siinä jonkinlaisia riskejä? - Millä tavalla laatua pitäisi mielestänne omalla erikoisalallanne mitata? - Ovatko seuraavat mittarin mielestänne tarpeellisia: potilastyytyväisyys, toisen lääkärin näkökulma (konsultaatiotilanteissa), maksajan näkökulma (esim työterveyshuollon yritysasiakkaiden)? - Onko teillä tietoa jo käytössä olevista arviointijärjestelmistä ja jos on, niin minkälaisista?

Liitto on pyytänyt vastaukset 1.10.2008 mennessä. Esitä näkemyksiäsi klikkaamalla kommentti tähän artikkeliin. Vastaukset ovat ainoastaan sisäänkirjautuneiden kollegoiden luettavissa.

Vastaukset ilahduttavat sekä SLL:n lastenpsykiatrian alaosastoa että Lastenpsykiatriyhdistystä, joille kummallekin lausuntopyyntö on lähetetty.