Hus pikkulapsipsykiatriassa el-sijaisuus

HUS:in Pienten lasten psykiatrisessa keskuksessa

on vastaanoton erikoislääkärin paikka avoin 4.8. 2008 alkaen. Viran haltija on pikällä tähtäyksellä Jorvissa ylilääkärinä. Ja nyt haetaan pikkulapsipsykiatrinen asiantuntijalääkäri Auroran hienoissa tiloissa sijaitsevaan yksikköömme.

Yhteistyökumppanina on asiantunteva ja hieno tiimi. Elokuussa siirtyy pienten lasten päiväosasto myös Auroran tiloihin. Aurorassa toimii siten monipuolinen ja korkeatasoinen pikkulapsipsykiatrinen keskus missä vastaanotto, päiväosasto ja perheosasto tekevät läheistä yhteistyötä 0-4 vuotiaiden ja heidän perheidensä kanssa. Päiväosaston osastonlääkäri on Anne Grönroos ja perheosaston osastonlääkäri Eeva-Liisa Palomäki. Minä olen Fredrik Almqvist ja toimin pienten lasten psykiatrisen keskuksen ylilääkärinä.

Yheeystiedot: fredrik.almqvist(at)hus.fi puh. 040-5874453 anne.gronroos(at)hus.fi eeva-liisa.palomaki(at)hus.fi