Alaosaston vuosikokous 2008

SLL:n VALTAKUNNALLISEN ALAOSASTON SUOMEN LASTENPSYKIATRIT

Aika: 7.4.2008 klo 18.00 (yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen) Paikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Esityslista

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 § Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Toimintakertomus vuodelta 2007

6 § Tilinpäätös vuodelta 2007

7 § Tilintarkastajien lausunto

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja varainhoitajalle

9 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008

10 § Johtokunnan jäsenten valinta vuodelle 2008

11§ Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

12§ Ilmoitusasiat

13§ Muut esille tulevat asiat

14§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hannu Westerinen, pj
Terhi Pajunen, siht