Vuosikokokous

Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry
Barnpsykiaterföreningen in Finland rf

Vuosikokous

Kokouskutsu/Esityslista

Aika: 7.4.2008 klo 16.30
Paikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Yhdistyksen ja sen toimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2007

6§ Varainhoitajan vuosiselostus ja tilintarkastajien lausunto

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja varainhoitajalle

8§ Yhdistyksen jäsenmaksu ja toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2008

9§ Yhdistyksen johtokunnan täytevaali

10§ Yhdistyksen toimikuntien täytevaali

11§ Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajien valinta

12§ Uudet jäsenanomukset

13§ ESCAP:n kongressi v. 2011 Helsingissä

14§ Ilmoitusasiat

15§ Muut esille tulevat asiat

16§ Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

KIRSTI KUMPULAINEN KAARINA KEMPPINEN Kirsti Kumpulainen Kaarina Kemppinen Yhdistyksen puheenjohtaja Yhdistyksen sihteeri