Toimintasuunnitelma 2008 osa 2

-->Toimintasuunnitelman alkuosa

YHDISTYSTOIMINTA VUONNA 2008

Perustoiminta

Sääntöjen mukaisesti pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta ajoitettuina kevään ja syksyn koulutuspäivien yhteyteen. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa loma-aikoja lukuun ottamatta. Tilanteen mukaan voidaan osa johtokunnan kokouksista pitää puhelinkokouksina.

Yhdistyksen koulutustoimikunta järjestää ainakin kahdet koulutuspäivät vuosittain. Syyskoulutuspäivät toteutetaan ammattikunnan sisäisinä ja erityisenä tavoitteena on lisätä ammattikunnan yhtenäisyyttä ja keskinäistä keskustelua. Kevätkoulutuspäivät suunnataan oman ammattikunnan lisäksi myös muille alaa lähellä oleville toimijoille.

. Yhdistyksen uusi entistä interaktiivisempi kotisivu internetiin on perustettu syksyllä 2006. Sivuston suunnittelu alkoi voimakkaasti SLL alaosaston ja erityisesti sen puheenjohtajan aloitteesta. Kotivisua ylläpidetään yhteistyössä Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön kanssa. Kotisivun käyttöä pyritään edistämään ja niitä kehitetään käyttökokemusten ja jäseniltä saatavan palautteen avulla. Tavoitteena on jäsenten välisen vuorovaikutuksen sekä jäsenten ja yhdistyksen toimielinten välisen yhteydenpidon ja tiedonkulun helpottuminen ja lisääntyminen. Jatkossa jäsenkirje toimitetaan noin kolmen kuukauden välein kotisivujen kautta jäsenille ja paperiversio jäsenkirjeestä toimitetaan vain niille jäsenille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää internetiä. Tieto uuden jäsenkirjeen ilmestymisestä ja muusta merkittävästä uudesta tiedosta kotisivuilla lähetetään jäsenistölle sähköpostilla. Kotisivuille jäsenalueelle toimitetaan myös esimerkiksi yhdistyksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat, laaditut kannanotot ja lausunnot sekä muut merkittävät yhdistystä koskevat esille tulevat asiat. Yhdistyksen kotisivulla tulee olemaan myös suurta yleisöä palvelevia tiedostoja. Kotisivu löytyy internetosoitteesta http:/www.lpsy.org ja aiemmin Duodecimin ylläpitämältä sivulta Terveysportista järjestetään suora yhteys uusille kotisivuille (www.terveysportti.fi). Yhdistys ylläpitää kotisivullaan rekisterin niiden lastenpsykiatrien yksityisvastaanotoista, jotka toivovat vastaanotostaan tiedotettavan.

Toimikunnat, jaokset ja lautakunnat

Yhdistyksellä on viisi toimikuntaa: eettinen toimikunta, koulutustoimikunta, lasten mielenterveystyön toimikunta, pikkulapsipsykiatrinen toimikunta sekä tieteellinen toimikunta. Yhdistyksen puitteissa toimii erikoistuvien lääkäreiden jaos. Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen psykoterapian erityispätevyyslautakunta on toiminut vuodesta 1996.

Toimikunnat, jaos ja lautakunnat laativat vuosittain toimintasuunnitelmansa sekä antavat omat vuosikertomuksensa kevätkokoukselle.

Kotimainen järjestöyhteistyö

Yhdistyksen yhteistyötahoina ovat Suomen Lääkäriliitto, Suomen Lääkäriliiton alaosasto Suomen Lastenpsykiatrit, Suomen Psykiatriyhdistys, Suomen Psykologiliitto, Lastensuojelun keskusliitto, Suomen Kasvatus- ja Perheneuvolaliitto, Suomen Nuorisopsykiatrinen yhdistys, Pikkulapsipsykiatrian yhdistys Pirpanat, Lastenlääkäriyhdistys, Lastenneurologiyhdistys ja Kehitysvammalääkäriyhdistys. Yhdistys tukee Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiön työtä.

Kansainvälinen yhteistyö Yhdistys on seuraavien kansainvälisten järjestöjen maksava jäsen: - U.E.M.S. (Union Europeénne des Medecins Specialistes) on erikoislääkäreiden yhteistyöjärjestö Euroopassa. Yhdistyksen jäsenet erikoislääkäri Hannu Westerinen ja professori Irma Moilanen ovat johtokunnan jäseniä. - ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry) on eurooppalainen lasten ja nuorisopsykiatrian yhdistys, jonka keskeisenä toimintana on tieteellinen ja muu ammatillinen jatkokoulutus Euroopassa. Yhdistyksen jäsen professori Tuula Tamminen on johtokunnan jäsen. - IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Disciplines) on lasten ja nuorisopsykiatrian sekä lähialojen maailmanjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on luoda yhteys kaikkien eri kansallisten yhdistysten ja alueellisten yhdistysten välille ja järjestää kansainvälistä tieteellistä ja muuta ammatillista jatkokoulutusta - EFPT (European Federation for Psychiatric Trainees on eurooppalainen psykiatrian alojen erikoistuvien lääkäreiden järjestö, jossa erikoistuvien jaoksella on edustajansa.

Lisäksi yhdistyksellä on läheiset suhteet seuraaviin kansainvälisiin järjestöihin: - AACAP (American Academy for Child and Adolescent Psychiatry). Yhdistyksen puheenjohtaja professori Kirsti Kumpulainen on AACAP:in kunniajäsen. - WAIMH (World Association for Infant Mental Health) Pikkulapsipsykiatrian maailmanjärjestö, jonka nykyisenä puheenjohtajan toimii yhdistyksen jäsen, professori Tuula Tamminen. - Pohjoismaisella tasolla on eniten yhteistyötä tieteellisen jatkokoulutuksen alueella. Vuodesta 1983 on toiminut Yhteispohjoismainen työryhmä joka on järjestänyt tieteellisiä jatkokoulutuskursseja. Suomesta toimivat työryhmässä yhdistyksen jäsenet professori Fredrik Almqvist ja professori Kirsti Kumpulainen.

Muut vireillä olevat hankkeet Yhdistys on tehnyt ESCAP:in johtokunnalle syksyllä 2006 kirjallisen ehdotuksen ESCAP:in kongressin järjestämisestä Suomessa vuonna 2011.

TALOUS

Yhdistys on velaton, mutta sillä ei ole varallisuuttakaan. Yhdistyksen taloudellinen tilanne pysyy ennallaan. Tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja koulutuspäivien tuotoista. Valtaosa menoista koostuu koulutuspäivien järjestämisestä ja yhdistyksen toimielinten kokousmenoista, lähinnä matkakuluista.

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa Espoossa 16.11.2006.

Kirsti Kumpulainen Puheenjohtaja

Kaarina Kemppinen Sihteeri