Kimmo lepon läksiäisluento

Kimmo Leppo: Lectio valedictoria

Kansanterveys, terveyserot ja yhteiskuntapolitiikka

Leppo tarkastelee luennossaan mm sosiaaliryhmiin kytkeytyviä terveyseroja ja miten terveyspoliittisten interventioiden tulisi kohdentua erityisesti tämän kytkennän poistamiseen.

Kiinnostava kysymys on mm se, millaista tietoa Suomesta on lasten mielenterveyden kytkeytymisestä sosiaalisiin taustatekijöihin. Miten havainnot tulisi ottaa huomioon palvelujärjestelmää kehitettäessä?

Kts luento STM:n sivuilta.