Tuula tamminen escapin johtoon

Tuula Tamminen ESCAPin johtoon

Lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen valittiin Italiassa elokuun lopulla pidetyssä Euroopan lasten- ja nuorisopsykiatrian kongressissa järjestön uudeksi presidentiksi. European Society for Child and Adolescent Psychiatry on kansallisten lasten- ja nuorisopsykiatristen yhdistysten kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki Euroopan maat ja joka on toiminut jo noin 50 vuoden ajan.

[Lehdistötiedotteesta:]

  • Vasta nyt järjestön johtoon valittiin ensimmäistä kertaa nainen! Uskon, että suomalaisen valintaan vaikutti myös se, miten Suomessa on yhteiskunnankin toimesta panostettu lasten- ja nuorisopsykiatriaan ja yleisesti mielenterveyden edistämiseen, toteaa professori Tamminen.

  • Maailman terveysjärjestön arvion mukaan vuoteen 2015 mennessä eniten eurooppalaisten kansalaisten hyvinvointia uhkaava tekijä on mielenterveyden ongelmat ja häiriöt. Jotta asiaan voidaan vaikuttaa, pitää toimia nyt, oleellista on lasten ja nuorten mielenterveyteen panostaminen. Neuvottelut WHO:n kanssa on jo aloitettu, kertoo Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtajana toimiva Tamminen.

  • Suomalainen lasten- ja nuorisopsykiatria on kansainvälisestikin korkeatasoista. Suomen Lastenpsykiatriyhdistys pitää arvokkaana oman edustajansa valintaa ESCAP:n johtoon. Merkittävää on myös se, että Suomeen saadaan järjestön tärkeä kansainvälinen kongressi vuonna 2011, toteaa Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen puheenjohtaja, professori Kirsti Kumpulainen.