Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys !!

Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyden hakeminen siirtymäkaudella päättyy 25.10.2007

Erityispätevyys voidaan myöntää myös lastenpsykiatrian erikoislääkärille, joka on työskennellyt päätoimisesti erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen yleissairaalapsykiatrina, siis konsultaatio- ja liaison työssä vähintään 4 vuotta, ja jolla on myös alan teoreettista koulutusta riittävästi.

Siirtymäkauden jälkeen erityispätevyyden myöntämistä edeltää myös tentti.

Lisätietoja saa Liisa Viheriälältä, p. 09 471 80342 tai sähköisesti hus.fi Kts myös Lääkäriliiton sivulta asiaa koskeva aihe