Toimintakertomus vuodelta 2006

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto Suomen Lastenpsykiatrit

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

  • Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto Suomen Lastenpsykiatrit on perustettu 24.2.1994, joten vuosi 2006 oli alaosaston kolmastoista kokonainen toimintavuosi.

Vuosikokous pidettiin Lastenpsykiatripäivien yhteydessä Helsingissä . Alaosaston johtokuntaan valittiin seuraavat henkilöt (suluissa varahenkilöt):

Hannu Westerinen, puheenjohtaja Terhi Pajunen (Tarja Aine) Anna Tuliharju (Riitta Kiviniemi) Antti Kuulasmaa (Sirkka-Liisa Linna) Eeva Sierla (Marjatta Mannonen) Leena Pihlakoski (Raili Svartsjö) Mirjami Mäntymaa (Pekka Räisänen)

Uusi johtokunta kutsui sihteerikseen Terhi Pajusen ja hänet valittiin myös hoitamaan taloudenhoitajan tehtävät.

Johtokunta piti vuoden 2006 aikana kaksi kokousta Suomen lääkäriliiton tiloissa, minkä lisäksi se ylläpiti keskenään sähköpostitse yhteyttä.

Toimikauden keskeisin työ oli ”LPSY-Suomen lastenpsykiatria” –internet-sivuston luominen. Aiemmin laadittujen toimintalinjojen pohjalta Hannu Westerinen valmisteli keväällä PowerPoint-demoversion sivustosta. Johtokunnan kokouksessa keväällä suunnitelmaa pidettiin hyvänä. Westerinen kävi esittelemässä suunnitelmaa myös lastenpsykiatriyhdistyksen johtokunnassa, joka kannatti toteutukseen lähtemistä. Kesän aikana sivusto valmistui isän ja pojan yhteistyönä Hannun tehdessä suunnittelutyön ja Konstan toteuttaessa ohjelmoinnin. Kehittämistyön rahoituksen oli määrä toteutua puoliksi alaosaston ja puoliksi yhdistyksen kautta. Suomen lääkäriliitto ilmoitti kuitenkin, ettei alaosaston varoja voi käyttää omaan ATK-kehitystyöhön, sillä liitto haluaa sitoutua vain Fimnetin kautta tapahtuvaan kehittämistyöhön. Niinpä koko rahoitusvastuu jäi yhdistykselle (pienemmässä määrin Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiö osallistuu kuluihin). Sivusto avautui syyskuussa ja vuoden loppuun mennessä se löysi hyvin paikkansa alan keskeisenä tiedonvälityksen nykyaikaisena foorumina.

Johtokunnasta Kuulasmaa ja Westerinen osallistuivat kauden aikana Suomen lääkäriliiton valtuuskunnan työskentelyyn, Kuulasmaa lisäksi yksityissektori-valiokunnan ja Westerinen terveyspoliittisen valiokunnan työhön. Vuoden lopulla pidetyissä valtuuskunnan vaaleissa Westerinen tuli valituksi uudelleen.

Professori Jorma pihan luovuttua UEMS:n CAP-sektion johtokunnan jäsenyydestä täysin palveluvuosin Lääkäriliiton hallitus valitsi alaosaston johtokunnan ehdotuksesta Hannu Westerisen hänen tilalleen. Westerinen osallistui yhdistyksen edustajan professori Irma Moilasen kanssa sektion johtokunnan kokoukseen Torunissa, Puolassa kesäkuussa 2006.

Westerinen osallistui lastenpsykiatrian ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokoukseen Lappeenrannassa marraskuussa 2006 pitäen siellä demonstraation LPSY-sivuston käytöstä.

Toimikaudella alaosastolta ei pyydetty lausuntoja eikä se niitä oma-aloitteisesti antanut.