Hallitusohjelma 15.4.2007

VANHASEN TOISEN HALLITUKSEN HALLITUSOHJELMA

Tähän artikkeliin kerätään hallitusohjelmasta lastenpsykiatriaa koskettavat kohdat, jotta voimme seurata millä tavoin niiden edistäminen etenee.

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta kokonaisuudessaan Pdf-tiedostona. Seuraavassa suorina lainauksina poimintoja:

Kuntapolitiikka ja palvelut (s.16)
- hallitus edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta palvelutuotannossa
- parannetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon saumattomia palveluketjuja, mukaanlukien ennaltaehkäisevä työ
- valmistellaan ehdotus lastensuojelua tehostavasta päätöksentekomenettelystä

Kattavat ja vakuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut (s.39)
- kansanterveyslaki ja erikoissaraanhoitolaki yhdistetään
- perusterveydenhuollon asemaa vahvistetaan
- erityishuolta kiinnitetään lasten, nuorten, työikäisten ja vanhusväestön mielenterveysongelmien tunnistamiseen, palveluiden saatavuuteen sekä mielenterveystyön osaamiseen

Perheiden hyvinvointi (s.42)
- hallitus sitoutuu vähentämään lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointia ja syrjäytymiskehitystä
- lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään ja eriarvoistumiskehitykseen puututaan parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa
- perusterveydenhuollossa painotetaan lasten ja nuorten palveluita
- kootaan lapsiperheiden palveluja perhekeskuksiksi
- varmistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen ja psykiatrisen hoidon saatavuus
- uudistetaan perhehoitolainsäädäntöä tavoitteena sijaishuollon painopisteen siirtäminen perhehoitoon
- vahvistetaan perhetyötä osana lastensuojelun avohuollon tukitoimia

Päihdepolitiikka (s.43)
- vähennetään määrätietoisella päihdepolitiikalla lasten vanhempien alkoholinkäyttöä ja siitä lapsille aiheutuvia haittoja
- lasten oikeuksien turvaamiseksi varmistetaan raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten hoito
- turvataan päihdeongelmaisten vanhempien lapsille riittävät tukipalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma (s.60)

Lääkäriliitossa terveyspolitiikkaa seuraa ja siihen ottaa kantaa ennen kaikkea terveyspoliittinen valiokunta, jossa allekirjoittanut on mukana SELYn yhtenä edustajana. Jos Sinulla on ajatuksia asioista, joita valiokunnan olisi syytä tarkastella, niin ota yhteyttä.