Koultmk ehdotus lääketiedepäiville 2008

PERUSTASON LASTENPSYKIATRIAA

LÄÄKÄRIPÄIVIEN 2008 OHJELMARYHMÄLLE Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutustoimikunnan ohjelmaehdotus Lääkäripäiville 2008:

Ehdotamme kahta puolen päivän sessiota aiheesta ”Perustason lastenpsykiatriaa”, toinen osio käsittelisi alle kouluikäisten ongelmia ja toinen koululaisten. Aamupäivän session otsikkona voisi olla esim. Pienen mieli ja mielen pulmat – perustason lastenpsykiatriaa ja iltapäivän esim. Kuinka auttaa koululaista – perustason lastenpsykiatriaa. Ohjelmia tarkennetaan ja rakennetaan yhdessä yleislääketieteen edustajien kanssa.

Perustelut: Lasten mielenterveyden häiriöt ja psyykkisen kehityksen vaikeudet ovat edelleen mittava kansanterveydellinen ongelma. Lasten ja heidän vanhempiensa näkökulmasta olisi tärkeää, että riskissä olevat lapset tunnistettaisiin ajoissa ja ohjattaisiin asianmukaisiin tutkimuksiin mahdollisimman varhain. Toisaalta lastenpsykiatrian erikoisalalla on jatkuvaa resurssipulaa ja ainakin kolmannes julkisen sektorin viroista on täyttämättä tai täytetty epäpätevillä sijaisilla. Hoitotakuun toteutuminen on puutteellista. Hoitoketjut eivät useinkaan toimi ja monasti erikoissairaanhoidon tutkimusten ja hoidon jälkeen jatkohoitoa ja kuntoutusta on vaikea järjestää. Olisi tärkeää, että osa hoidon ja kuntoutuksen seurannasta ja jatkohoidoista voisi toteutua perusterveydenhuollossa.

Tavoitteet: Lisätä tietoa lasten psyykkisistä häiriöistä, niiden ehkäisystä, tunnistamisesta ja hoitamisesta sekä hoidon porrastuksesta.

Kohderyhmä: Perusterveydenhuollon lääkärit, erityisesti koulu- ja neuvolalääkärit, perheneuvoloiden lääkärit, lastenlääkärit, lastenneurologit, lastenpsykiatrit ja aloille erikoistuvat

Mahdollisia luentojen aiheita: - Pienellä lapsella psyykkinen häiriö? - Mitä seulat kertovat? - Vartissa valmista – miten selvittää ja tunnistaa ongelmia kiireen keskellä? - Hoidon tarpeen arvio koululaisilla, mitä tietoa tarvitaan? - Lievempien mielenterveyspulmien hoito perustasolla - Milloin lastensuojelu apuun? - ”Ei me mitään terapeutteja olla” – koulu erityislasten kuntouttajana - Hoitoketjut toimivammiksi - Miten konsultaatiomahdollisuus olisi hyvä järjestää

Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutustoimikunnan puolesta:

Minna Koskinen Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, TAYS, lastenpsykiatrian klinikka