Evoluutiopsykologiasta

EVOLUUTIOPSYKOLOGIASTA

David J. Buller: Adapting minds. Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human Nature. The MIT press, 2005.

Viime vuosina evoluutiopsykologia on tuottanut paljon suurtakin yleisöä kiinnostavia uutisia ja tutkimustuloksia: Isäpuolet pahoinpitelevät lapsia useammin kuin biologiset isät, miehet suosivat nuoria naisia ja naiset menestyviä miehiä, ja pettäminen on ”geeneissä” (esim. David M. Buss: Evolution of Desire sekä Martin Daly and Margo Wilson: The Truth About Cinderella: A Darwinian view of Parental Love). Tähän keskusteluun Bullerin kirja tarjoaa arvokkaan kriittisen kannanoton.

Buller on evoluutioteorian vankka kannattaja ja eikä halua vähätellä evoluution merkitystä myös ihmisen psyyken muovaajana. Kirjan keskeinen sisältö on kuitenkin osoittaa, että nykyisen muotoinen populaari-evoluutiopsykologia on sekä epätieteellistä että ”epä-evolutionaarista”, eli ristiriidassa evoluution biologisten perusteiden kanssa.

Kirjan alussa Buller esittelee periytymisen ja evoluutioteorian biologiaa ja perusperiaatteita. Tästä hän etenee elegantisti todistamaan, miten evoluutioteoria ei anna minkäänlaisia perusteita olettaa, että aivomme olisivat sopeutuneet kivikauden olosuhteisiin. Päinvastoin, hän esittää että aivomme, ja näin ollen myös reaktiotapamme, ovat nimenomaan kehittyneet jatkuvasti kulloiseenkin ympäristöön sopeutuvaksi järjestelmäksi immuunijärjestelmän tavoin. Tätähän tukisi myös nykytietämys aivojen kehittymisestä syntymän jälkeen neuronien karsiutumisen kautta. Samalla tavalla kyytiä saa myös ajatus muuttumattomasta ihmisluonnosta.

Yhden luvun verran Buller pohtii kognitiotieteitä ja aivotutkimusta sivuten aivojen toiminnallista rakennetta ja modulaarisuutta. Hän pohtii uskottavasti, että aivot ovat monimutkaisempi ja myös tehokkaampi järjestelmä kuin kokoelma aihe-spesifisiä moduuleita, joista jokainen olisi sinällään adaptaatio menneisiin olosuhteisiin.

Parinmuodostusta, avioliittoa ja vanhemmuutta koskevat populaarit tutkimustulokset saavat kukin oman lukunsa. Buller erittelee ja analysoi löydöksiä tutkimus tutkimukselta, esittelee myös muita tutkimuksia ja kumoaa väitteet yksi kerrallaan löytämällä useita paremmin havaintoihin sopivia selityksiä kuin monet populaarit johtopäätökset. Esimerkiksi, yksinhuoltajaisien pahoinpitelyluvut ovat suurempia kuin isäpuolten, eli geenien erilaisuus ei riitä selittämään ilmiötä.

Buller on Pohjois-Illinoisin yliopiston filosofian professori, ja tehnyt itse tutkimusta esim. lasten pahoinpitelyyn liittyen. Filosofin tausta näkyy tekstissä; pohdinta on perusteellista ja teksti etenee loogisesti. Useat argumentit on esitetty selkeästi eritellen ja perustellen ja myös vasta-argumentit on huomioitu. Kirja onkin myös mainio oppitunti tieteenfilosofiasta ja tutkimusten kriittisestä tarkastelusta.

Pehmeäkantinen versio ilmestyi 2006 ja sen hinta on Akateemisessa Kirjakaupassa 26 €.

Hae edullisin ostospaikka AddALL-hakukoneella