Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet

LASTENPSYKOTERAPIA JA SEN VUOROVAIKUTUKSELLISET ULOTTUVUUDET

Toimittaneet: Marja Schulman, Mirjam Kalland, Anna-Maija Leiman ja Pirkko Siltala.

Muut kirjoittajat: Anne Alvarez, Elisabeth Cleve, Eeva Huikko, Irja Jokinen, Helena Kemiläinen, Mikael Leiman, Kaija Mankinen, Riitta Moren, Anna-Maija Mäkelä, Jukka Mäkelä, Mirjami Mäntymaa, Leena Pylkkänen, Florence Schmitt, Jari Sinkkonen, Pirjo Tuhkasaari ja Leena Varilo.

Esittelyteksti

Lapsen kasvu aikuiseksi on parhaimmillaankin pitkä, haasteellinen ja toisinaan kivulias prosessi. Useimmiten lapsi saa tähän riittävästi tukea omilta vanhemmiltaan ja välittömästä kasvuympäristöstään. Mutta toisinaan lapsi kohtaa liian paljon haasteita liian varhain, tai tapahtuu jotain traumaattista kehitysvaiheissa, joissa hän on erityisen haavoittuva. Näitä lapsen kohtaamia haasteita voivat olla esimerkiksi sairauden, kuoleman tai perheen hajoamisen aiheuttama perheenjäsenen menetys, lapsen oma sairaus tai lapsen adoptio- tai sijoitustausta. Kasvuolosuhteiden vaikeutumisen ja vanhempien psyykkisten voimavarojen heikentymisen seurauksena lapsi on voinut jäädä selviytymään liiaksi oman itsensä varaan ilman että hänen pahaa oloaan on tavoitettu. Silloin lapsi saattaa tarvita psykoterapeuttista hoitoa.

Lastenpsykoterapia onkin viimeisten vuosikymmenten ajan kasvanut yhä tärkeämmäksi osaksi psykoterapeuttisia hoitoja, ja se poikkeaa monella tavalla aikuisten hoidosta. Aikuispsykoterapiassa sopimuksen osapuolina on kaksi aikuista. Lastenpsykoterapiassa lapsen ja terapeutin lisäksi osapuolina ovat lapsen vanhemmat tai lapsen hoidosta vastaavat aikuiset. Lastenpsykoterapia herättääkin monia kysymyksiä. Miten lapsi ymmärtää terapian ja sen puitteet? Kuinka lapsi työstää kokemuksiaan psykoterapiassa? Onko lasten psykoterapialla vaikutusta lapsen kehitykseen? Mitä tarkoittaa vanhempien kanssa tehtävä työ? Millaiseksi muodostuu lapsen ja terapeutin välinen suhde?

Kirjan tavoite on tutustuttaa lukija käytännönläheisellä tavalla lastenpsykoterapiaan, sen lähtökohtiin, tavoitteisiin ja prosessiin. Kirjassa on myös monta koskettavaa tarinaa lapsesta, lapsen tavasta kertoa kärsimyksistään, sekä eheytymisestä. Kirja on tarkoitettu lastenpsykoterapiaa opiskeleville, lastenpsykoterapeuteille ja muille ammattihenkilöille sekä lastenpsykoterapiasta kiinnostuneille.

Kirjan sisällys ja tilauslomake alennuksella Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry:n jäsenille. Kts yhdistyksen kotisivut