Pakko-oireisen häiriön perustietoa

Per Hove Thomsen: From Thoughts to Obsessions. OCD. Obsessive Compulsive Disorder in Children and Adolescents. Jessica Kingsley Publishers, London. 1996. ISBN 1-85302-721-9. 150 sivua

Pienikokoinen mutta tiivistä asiaa sisältävä kirja antaa hyvät perustiedot lasten ja nuorten pakko-oireisesta häiriöstä, sen määrittelystä, muuttuneista käsityksistä sen suhteen, kliinisestä kuvasta, yleisyydestä, normaalikehitykseen kuuluvista piirteistä, sairauden kulusta, komorbiditeetista, hoidosta, arviointilomakkeista ym. Kirja on helppolukuinen mutta silti ammattilaiselle hyvä luettavaksi lastenpsykiatrian yleistä oppikirjaa laajempana esityksenä ennen vieläkin laajempia erityisteoksia.

Lisätietoja kirjasta Amazon-kirjakaupan sivulta.

Hae edullisin ostopaikka: AddAll

Voin lainata kirjan.