Muotokuvahanke: Professori Jorma Piha 60v

Turussa tammikuussa 2007

Arvoisa vastaanottaja

Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian ylilääkäri Jorma Piha täyttää 60 vuotta 15. heinäkuuta 2007. Työtoverit ja ystävät ovat tämän johdosta päättäneet maalauttaa hänen muotokuvansa. Hankkeeseen on saatu professori Pihan suostumus ja taiteilija Hilkka Könönen on lupautunut maalaamaan muotokuvan, joka on tarkoitus liittää Turun yliopiston kokoelmiin.

Jorma Piha on työskennellyt Turun yliopiston ja TYKSin piirissä yli 40 vuotta, alkaen toimimisesta lääketieteen opiskelijoiden kurssin isäntänä ja opiskelijoiden edustajana tiedekunnassa. Hän aloitti erikoistumisen lastenpsykiatriaan ja tieteellisen työskentelyn heti vuonna 1972 tapahtuneen valmistumisensa jälkeen. Turun yliopiston ja TYKSin palveluksessa Piha on ollut yhtäjaksoisesti syksystä 1985 lähtien ensin lastenpsykiatrian apulaisprofessorina ja apulaisylilääkärinä ja vuodesta 1989 professorina ja ylilääkärinä. Hän on myös Tampereen yliopiston lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä Jyväskylän yliopiston perheterapian dosentti. Pihan tutkimuksen päälinjat liittyvät lastenpsykiatriseen epidemiologiaan, lastenpsykiatrian hoitomenetelmiin, varhaislapsuuden vuorovaikutukseen ja vanhemman vakavan sairauden vaikutuksiin lapseen ja perheeseen. Hän on ollut mukana noin 120 tieteellisen alkuperäisartikkelin julkaisemisessa ja ohjannut 9 väitöskirjaa. Lisäksi hän on julkaissut suomenkielisiä artikkeleita ja luennoinut huomattavan aktiivisesti lastenpsykiatrian eri ammattiryhmien koulutustilaisuuksissa.

Jorma Piha on ollut Suomessa lastenpsykiatrisen osastohoidon kehittämisen ja lapsikeskeisen perhepsykoterapian uranuurtaja. Hän on noin 25 vuoden ajan järjestänyt ja johtanut useita perhe-psykoterapian, lapsi- ja nuorisopsykoterapian sekä varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapian koulutusohjelmia ja toiminut niissä myös aktiivisena kouluttajana. Perheterapian koulutusohjelmia hän on järjestänyt myös Tallinnassa ja Bukarestissa. Hän on pitänyt tärkeänä kansainvälisten yhteyksien luomista ja ylläpitämistä. Hän toimi 12 vuoden ajan European Society for Child and Adolescent Psychiatry’n johtokunnassa ja osallistui UEMS Specialist Section Child and Adolescent Psychiatry-järjestön perustamiseen ja toimi siinä Suomen edustajana ja sen ensimmäisenä sihteerinä 12 vuotta.

Jorma Piha on taitava, lämmin ja laajasti arvostettu kliinikko ja opettaja. Hän on merkittävällä tavalla edistänyt omassa työssään lapsikeskeistä ajattelua ja näkökulmaa, ja on monin tavoin osallistunut oppialansa kehittämiseen sekä kliinisen työn että tutkimuksen alueilla.

Professori Jorma Pihan muotokuvahanketta varten on perustettu rahasto, johon hanketta tukevat henkilöt ja yhteisöt voivat suorittaa sopivaksi katsomansa summan (Prof Pihan muotokuvarahasto, Nordea 165235-143584, Viesti-kohtaan nimi/nimet ja osoite). Lahjoittajien nimet kirjataan Tabula Gratulatoriaan, joka luovutetaan professori Pihalle muotokuvan paljastustilaisuudessa 7.9.2007. Mahdolliset ylijäävät lahjoitusvarat ohjataan Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön Turun aluetoimikunnalle.

Jukka Aaltonen Yrjö Alanen Fredrik Almqvist Reidar Grenman Ulla Halkola Jaakko Hartiala Taina Juvén Matti Kaivosoja Juha Koivu Kirsti Kumpulainen Ilpo Lahti Aki Lindén Pirkko Manelius Jussi Mertsola Irma Moilanen Pirkko Niemelä Seija Paatero Marjukka Pajulo Leena Pihlakoski Seppo Pyrhönen Raili Rinne Olli Ruuskanen Tapani Rönnemaa Toivo Salmi Florence Schmitt Marja Schulman Pirkko Siltala Olli Simell Jari Sinkkonen André Sourander Marja-Riitta Ståhlberg Jouko Suonpää Vappu Taipale Tuula Tamminen Turkka Tunturi Keijo Virtanen Eero Vuorio