Puheejohtajan palsta tammikuu 2007

Hyvät yhdistyksen jäsenet

Toivottavasti kaikilla oli mahdollisuus nauttia joululoman suomasta rauhasta ja kaikesta arkipäivästä poikkeavasta muusta jouluun liittyvästä mukavasta. Valitettavasti kunnon talvi vain antaa odottaa itseään…

Yhdistyksen 50-vuotisjuhlat sujuivat erittäin hyvin ja siitä on kiittäminen sekä kaikkia järjestelyihin aktiivisesti osallistuneita että juhliin saapuneita. Yhdessä juhlien ilta oli erittäin miellyttävä kokemus ja juhla onkin saanut monelta taholta positiivista palautetta. Juhla palautteen mukaan koettiin riittävän juhlavaksi mutta samalla rennoksi ja tunnelmaltaan vapautuneeksi. Juhlien jälkeen tuli esille myös toive, että koulutuspäivien yhteydessä jatkossa ainakin kerran vuodessa pyrittäisiin järjestämään iltatilaisuus ensimmäisen koulutuspäivän iltana. Luontevimmin iltatilaisuus varmasti sopisi oman ammattikunnan koulutuspäivien yhteyteen ja se mahdollistaisi myös paremmin tutustumisen oman ammattikunnan jäseniin, joita ei valitettavasti muualla juuri tapaa. Asian kehittelyä on varmasti syytä jatkaa ja palataan asiaan myöhemmin.

Syyskokouksessa esillä oli liittyminen Mielenterveyspooliin, johon kuuluu laajasti alan toimijoita - sekä ammattilaisia että kolmannen sektorin edustajia. Nyt olemme tähän liittyneet ja yhdistyksen edustajana tässä toiminnassa jatkossa on Lasten mielenterveyspalvelujen toimikunnan puheenjohtaja, joka tällä hetkellä on professori Jorma Piha. Tavoitteena on lisätä mielenterveyden huomioimista päätöksiä tehtäessä ja yhdessä myös vaikuttaa painavammin tehtäviin ratkaisuihin.

Haluan vielä myös muistuttaa Duodecimin valtuuskunnan vaalista ja äänestämisen tärkeydestä. Pitkänlinjan kollega Hanna Ebeling Oulusta on ehdokkaana ja toivottavaa on että myös lastenpsykiatrian ääni hänen kauttaan saadaan kuulumaan. Jokainen ääni on tärkeä ja siksi toivon että kaikki käyttävät äänestysoikeuttaan.

ESCAPin seuraava kongressi pidetään ensi elokuussa Firenzessä. Ohessa saamani viesti ESCAPin nykyiseltä puheenjohtajalta Ernesto Caffolta. Hän haluaa muistuttaa lähestyvästä abstraktien jättöpäivästä samoin kuin siitä, että olisi tärkeätä, että kongressiin mahdollisimman laajasti osallistuttaisiin. Lisäksi nuoren tutkimusta tekevän kollegan kannattaa pyrkiä Donald Cohen Mentorship – ohjelmaan, josta hän myös viestissään kertoo. Yksittäisiä anomuksia ei voi lähettää ja näin yhdistys organisoi hakemisen täällä Suomessa. Pyydän ohjelmaan halukkaita laatimaan vapaamuotoisen hakemuksen, joka sisältää lyhyen kuvauksen hakijan tutkimustyöstä ja muista seikoista, joihin hakija haluaa vedota. Vaatimukset, jotka hakijan tulee täyttää ilmenevät Ernesto Caffon kirjeestä. Hakemukset osoitetaan yhdistyksen johtokunnalle. Hakemukset tulee toimittaa 19.2.2007 mennessäyhdistyksen sihteerille sähköpostitse (kaarina.kemppinen@kuh.fi).

Päivien pidentymisestä iloiten ja tervehtien

Kirsti Kirsti Kumpulainen Yhdistyksen pj.