Erityispätevyyksien hakeminen

Suomen lääkäriliitto voi myöntää erityispätevyyksiä, joista mm seuraavat ovat olennaisia lastenpsykiatrian erikoisalalla - lastenpsykoterapian erityispätevyys - lasten psykoterapian kouluttajan erityispätevyys - lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys - kehitysvammalääketieteen erityispätevyys

Lasten psykoterapian ja psykoterapian kouluttajan erityispätevyyksiä haetaan hakulomakkeella, joka postitetaan Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen lasten psykoterapian erityispätevyyslautakunnalle. Lautakunnan esityksestä lääkäriliiton koulutusvaliokunta voi myöntää erityispätevyyden.

Erityisvaatimusten lisäksi jokaisen erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen lääkäriliiton jäsenyyttä.

Lääkäriliiton sivuilla on tietoa myönnettyjen erityispätevyyksien määristä.