Toimintakertomus 2005

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto Suomen Lastenpsykiatrit

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto Suomen Lastenpsykiatrit on perustettu 24.2.1994, joten vuosi 2005 oli alaosaston kahdestoista kokonainen toimintavuosi.

Vuosikokous pidettiin Lastenpsykiatripäivien yhteydessä ??? Lastenlinnan sairaalassa. Alaosaston johtokuntaan valittiin seuraavat henkilöt (suluissa varahenkilöt):

Hannu Westerinen, puheenjohtaja Terhi Pajunen (Christer Häggqvist) Antti Kuulasmaa (Sirkka-Liisa Linna) Eeva Sierla (Marjatta Mannonen) Leena Pihlakoski (Raili Svartsjö) Mirja Mäntymaa (Tarja Aine) Anna Tuliharju (Riitta Kiviniemi)

Uusi johtokunta kutsui sihteerikseen Terhi Pajusen ja hänet valittiin myös hoitamaan taloudenhoitajan tehtävät.

Johtokunta piti vuoden 2005 aikana kolme kokousta, yhden lastenpsykiatripäivien yhteydessä, yhden Suomen lääkäriliiton tiloissa ja yhden puhelinkokouksen.

Johtokunta keskusteli toimintasuunnitelman mukaisista kysymyksistä kokouksissaan ja keskinäisessä sähköpostiyhteydenpidossaan. Toimikaudella alaosastolta ei pyydetty lausuntoja eikä se niitä oma-aloitteisesti antanut.

Yhteistyön tiivistämiseksi Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen kanssa puheejohtaja osallistui yhteen yhdistyksen johtokunnan kokoukseen, missä keskeisenä aiheena oli mm sähköisen tiedotuksen kehittäminen yhteistyössä. Tässä ei vielä toimikaudella päästy toteutuksen asteelle.

Sähköisten tiedotteiden jakelun piirissä on ollut noin 230 kollegaa, erikoislääkäreitä ja erikoistuvia lääkäreitä, riippumatta siiitä ovatko he Suomen lääkäriliiton tai Lastenpsykiatriyhdistyksen jäseniä.