Tutkimussäätiön apurahat 2006

Kuvassa vasemmalta tutkimussäätiön vpj professori Irma Moilanen ja asiamies professori Kirsti kumpulainen sekä stipendin saajat:

LL Leena Pihlakoski, Ennustetekijät esimurrosikäisen psykososiaaliselle hyvinvoinnille – prospektiivinen tutkimus raskaudesta 12–vuotiaaseen. 10000 €

LL Minna Suur-Inkeroinen, Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys oululaisilla lapsilla. 10000 €

LL Leena Repokari, Hedelmöityshoidolla alkaneiden raskauksien seurantatutkimus: Vanhempien psyykkinen vointi raskauden lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana, heidän kokemuksensa vanhemmuudesta ja vuorovaikutus lapsen kanssa sekä lapsettomuuden ja hoitojen vaikutus parisuhteeseen. 5000 €

Psykologi Sanna Kuusikko, Sosiaalinen ahdistuneisuus autismispektrin häiriöistä kärsivillä lapsilla/nuorilla ja heidän perheenjäsenillään. 5000 €

LK Jutta Raita-Hasu, Varhaisen vuorovaikutussuhteen merkitys lapsen psyykkiselle ja fyysiselle kehitykselle ja terveydelle. 5000 €